Ratkaisuja energiamurrokseen: Reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä (Flaire)

FLAIRE

Flaire tutkii kulutusjoustoon perustuvien ratkaisujen mahdollisuuksia ja esteitä kotitalouksissa ja kunnissa energiajärjestelmän muutosjouston ja vähähiilisyyden lisäämiseksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - STN

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Flaire lisää ymmärrystä kysyntäjouston (DSM) ratkaisuista ja niiden mahdollisuuksista vähentää Suomen energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjä varmistaakseen turvallisen ja edullisen energian saannin kaikille. Keskitymme asiakaspuolen DSM-ratkaisuihin, kuten kokonaisenergiankulutuksen vähentämiseen ja kulutuksen siirtämiseen verkon ruuhkautumiseen tai korkeisiin sähköhinnan aikana. Flaire arvioi DSM:n toteutettavuutta ja oikeudenmukaisuutta ja pyrkii lisäämään kuluttajien tietoisuutta ja luottamusta erityisesti automatisoituihin ratkaisuihin. Erityistä huomiota kiinnitetään vähemmän aktiivisten yhteiskuntaryhmien voimaannuttamiseen ja ratkaisujen tarjoamiseen. Flaire arvioi mallinnuksen avulla joustopalveluiden taloudellista arvoa energiajärjestelmälle ja arvioi DSM:n järjestelmän laajuisia vaikutuksia. Tutkimuksen painopiste on tosielämän kokeilut erilaisilla DSM-ratkaisuilla, jotka kattavat sekä automatisoidut että tietopohjaiset DSM-ratkaisut sekä kunnalliset virtuaalivoimalat.

Hankkeen työpaketit ja niiden vastuutahot:

  1. Teknis-taloudelliset ratkaisut kulutusjoustoon (Oulun yliopisto)
  2. Kotitalouksien resilienssin vahvistaminen energiamurroksessa (Helsingin yliopisto)
  3. Ilmastoaiheisia kansalaiskokouksia oikeudenmukaiseen energiamurrokseen (Turun yliopisto)
  4. Käytännön kokeiluja eri sidosryhmien kanssa (Syke)
  5. Kulutusjoustoratkaisujen systeemitason vaikutusten mallintaminen (Aalto yliopisto)
  6. Reilujen ja joustavien energiamurrospolkujen yhteiskehittäminen (Syke)