Energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän pääasiallisena tutkimuskohteena ovat kestävät, hiilineutraalit energiajärjestelmät. Ryhmä on yksi neljästä Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön tutkimusryhmästä.
Osittain jäätynyt joki, jonka taustalla näkyy kaksi tuulimyllyä, metsää ja laskevan auringon valoa

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän pääasiallisena tutkimuskohteena ovat kestävät, hiilineutraalit energiajärjestelmät. Tämän teeman puitteissa tutkitaan ennen kaikkea hiilineutraaleihin energiajärjestelmiin siirtymistä ja energiamurroksen ympäristövaikutuksia. Erityisenä tutkimuskohteena on energiajärjestelmät arktisissa olosuhteissa, mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikuttukset energiankysyntään ja uusiutuvan energian tuotantoon.

Päätutkimusteemat

Tutkimusryhmän päätutkimusteemat jakautuvat pääasiassa kolmeen eri kokonaisuuteen. Nämä tutkimusteemat esitellään tarkemmin alla:

Tutkimusryhmän antama opetus

Tutkimusryhmän henkilökunta vastaa useiden ympäristötekniikan koulutusohjelmaan kuuluvien aine- ja syventävien opintojen opetuksesta. Ryhmä vastaa Sustainable Energy Systems -ohjelman opetuksesta ja yksikön tutkijat ohjaavat myös energiaan, jätehuoltoon ja kestävyyteen liittyviä kanditöitä.