Resurssiviisaat kasvutekijät ja kuntien elinvoima

REAKT

Hankkeessa tutkitaan kunnittain pienten yritysten taloutta, työllistävyyttä, vientiä (tavarat ja palvelut) sekä kasvua ja sitä tukevia alueellisia tekijöitä koko maan kattavilla rekisteriaineistolla. Tavoitteena on kuntien tietoperustainen kehittäminen aikaisempaa tarkemmalla ja yksityiskohtaisemmalla (myös pienten) yritysten tilastotiedon tarjoamisella erityisesti yritys- ja aluekehittäjille.

Rahoittajat

Kuvituskuva yritysdatasta kuntarakenteeseen visualisoituna

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Rahoituksen määrä

45 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Kuntien talouden kantokyky voidaan turvata toimivilla kasvumalleilla ja älykkäällä erikoistumisella sekä tietoperustaisesti kohdennetulla kehittämisellä. Pienillä yrityksillä on korkea innovaatioiden ja kasvun potentiaali erityisesti maaseutumaisilla aluilla, mutta vaikutus työllisyyteen ja talouteen vaihtelee kunnittain merkittävästi. Esimerkiksi viennissä varhaisen kasvuvaiheen yritysten osalta parhaat alueemme menestyvät erinomaisesti, mutta vaihtelevuus on suurta. Selvitämme kuntien yrityskentän kasvu- ja kehitysprofiilit tilastollisesti yhdistämällä yritysten talouden, toimialan, työllistävyyden ja viennin (tavarat sekä palvelut) rekisteritiedot. Lisäksi analysoimme kasvua tukevien instituutioiden ja infrastruktuurien sekä markkinoiden saavutettavuuden vaikutukset yhdistämällä aluetiedot tarkasteluun.

REAKT-hankkeessa tutkitaan pienten yritysten taloutta, työllistävyyttä, vientiä (tavarat ja palvelut) sekä kasvua ja sitä tukevia alueellisia tekijöitä koko maan kattavilla rekisteriaineistolla. Tavoitteena on aikaisempaa tarkemman ja yksityiskohtaisemman ja myös pienten pienyritysten tilastotiedon tarjoaminen kunnittain, erityisesti yritys ja aluekehittäjille. Finanssikriisin jälkeisessä rakennemuutoksessa ketterät mikro- ja pk-yritykset olivat ratkaisevassa roolissa rakentamalla kasvavaa liiketoimintaa ja kuntien kestävää taloutta. Hankkeen tuloksilla pyritään tietojohtamisen keinoin tämän kasvuprosessin kiihdyttämiseen koronan jälkeisessä ajassa. Laajin kasvu- ja vientipotentiaali kaupunkiseutujen ulkopuolella löytyy uusista yrityksistä, koska toimintansa vakiinnuttaneet PK-yritykset eivät ole usein kasvu- ja vientihakuisia.

Hankkeessa tuotetulla tiedolla vastataan myös seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Mitkä olosuhde ja instituutionaaliset tekijät kytkeytyvät yritysten kasvuun ja työllistävyyteen (erityisesti maaseutumaisissa, syrjäisissä tai rakennemuutoksen haastamissa kunnissa)? 2) Mitkä tekijät ovat tyypillisiä alueille, joiden pienet yritykset menestyvät tavaroiden ja palvelujen viennissä? 3) Mitkä kunnat menestyvät kasvussa ja viennissä paremmin, kuin olosuhteiltaan vastaavat verrokkialueet? Tuloksia arvioidaan yhteisesti asiantuntijoiden kanssa osana työpajatyötä ja analyysejä kohdennetaan tarkemmin saadun palautteen perusteella.

Lue hankkeen tarkasteluista blogistamme Mikro- ja pienyritysten liikevaihdon alueellinen rakenne Suomessa: maaseutumaisten alueiden merkitys yllättää.