Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeristö

Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeristö sijoittuu Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Väestöterveyden tutkimusyksikköön, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskukseen (CERH). Sihteeristön toimintaa rahoittaa Ympäristöministeriö.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Ympäristöministeriö

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Saamelaisen ilmastoneuvoston sihteeristön tehtävänä on tukea Saamelaisen ilmastoneuvoston tehtäväksi annettujen tavoitteiden toteutumista.

Saamelainen ilmastoneuvosto on perustettu ilmastolain (432/2022) ja saamelaisesta ilmastoneuvostosta annetun asutuksen nojalla (453/2023. Ilmastoneuvoston tehtävänä on siitä annetun asetuksen 1 § mukaan: 1) lausuntojen antaminen myös muista ilmastopolitiikkaa koskevista valtakunnallisista suunnitelmista kuin ilmastolain 9–12 §:ssä tarkoitetuista suunnitelmista; 2) tietopohjan tuottaminen kansallisen ilmastopolitiikan vaikutusten arviointia ja seurantaa varten saamelaiskulttuurin ja saamelaisten oikeuksien näkökulmasta; 3) lausuntojen antaminen saamelaisten kotiseutualuetta koskevista paikallisista ja alueellisista ilmastosuunnitelmista tai ilmastotoimista; 4) sellainen muu kuin 1–3 kohdassa tarkoitettu tietopohjan tuottaminen, joka tukee saamelaiskulttuuria ilmastonmuutoksen hillinnässä tai ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Yhteyshenkilö Oulun yliopistolla, Saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi.

Saamelaisen ilmastoneuvoston kokoonpano 1.9.2023-31.8.2027:

Tieteenalojen edustajat

Klemetti Näkkäläjärvi (Oulun yliopisto, puheenjohtaja)
Hilppa Gregow (Ilmatieteen laitos)
Rauna Kuokkanen (Lapin yliopisto)
Päivi Meriläinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Markku Ollikainen (Suomen ilmastopaneeli).
Henni Ylänne (Itä-Suomen yliopisto)

Saamelaisen perinteisen tiedon haltijat

Esko Aikio (Utsjoki)
Petra Biret Magga-Vars (Sodankylä)
Antti-Oula Juuso (Enontekiö)
Raija Lehtola (Inari)
Tuomas Semenoff (Inari)
Jussa Seurujärvi (Inari)

Tutkimusryhmät

Logo Saamelaiselle ilmastoneuvostolle