SUSEN - Pohjoisiin bioresursseihin perustuva kestävän elektroniikan osaamis- ja verkostoitumisalusta

Euroopan Unionin Interreg Aurora -ohjelman yhteisrahoittama SUSEN-hanke keskittyy kestävään elektroniikkaan, jossa keskeiset materiaalit eli muovit ja metallit korvataan uusiutuvilla materiaaleilla.

Rahoittajat

An image with logo of the Susen project, EU emblem and statement informing about co-funding by Interreg Aurora project.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Rahoituksen määrä

1 086 182 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Professor, Head of the Research Unit
    Henrikki Liimatainen

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Muovien ja metallien korvaamiseksi SUSEN-hankkeessa yhdistetään biohiiltä selluloosapohjaisiin substraatteihin, jotka molemmat ovat peräisin pohjoisista bioresursseista. Näin syntyy kertakäyttöisiä elektronisia laitteita, kuten antenniantureita, heijastavia pintoja ja puettavia laitteita. Niitä käytetään laajasti pohjoisilla teollisuus- ja kulutuselektroniikan aloilla sekä ICT-sektorilla. Selluloosien arvonlisäys edustaa pohjoisen alueen keskeisiä tieteellisiä ja teollisia osaamisalueita.

SUSEN-hankkeen tavoitteena on edistää tietämystä, verkostoitumista ja yhteistoimintaa rajat ylittävässä tutkimuksessa ja innovaatioissa sekä vihreisiin elektroniikkamateriaaleihin, komponentteihin ja sovelluksiin liittyvässä teollisessa toiminnassa. Tähän pyritään yhdistämällä Oulun yliopiston, Luulajan teknillisen yliopiston ja useiden pohjoisten yritysten ainutlaatuista alueellista osaamista. Hankkeessa luodaan uusia arvoketjuja, jotka nojaavat pohjoiseten bioresurssien kestävään käyttöön, ja näin siinä yhdistyvät vihreän siirtymän ja digitalisaation tavoitteet. SUSEN-hanke keskittyy erityisesti

1) tarjoamaan tietoa pohjoisten bioresurssien käytettävyydestä kestävässä elektroniikassa
2) kehittämään materiaalien ja komponenttien valmistusta ja suorituskykyä kestävässä elektroniikassa
3) edistämään vuorovaikutusta tutkimuslaitosten ja yritysten välillä kestävän elektroniikan käytännön rajoitteiden ja vaatimusten ymmärtämiseksi
4) edistämään monialaisten tutkimustulosten hyödyntämistä sekä kestävään elektroniikkaan liittyvien uusien teknologioiden ja konseptien käyttöönottoa.

Materiaaleja:
244th ECS Meeting in Gothenburg - Activated Carbon Nanofiber Sheets Derived from Electrospun Lignin: PVA Blend for Flexible Supercapacitors

Tutustu hankkeeseen myös Interreg Auroran verkkosivuilla!

Yhteistyöverkosto

VTT (Oulu, Finland)

Nokia (Oulu, Finland)

ETC Rise (Piteå, Sweden)

Tactotek (Oulu, Finland)

Brightplus (Oulu, Finland)