Teollisuusvesistä biokaasua ja arvokomponentteja

VESITAR

Hankkeen tutkimuskohteena on erilaisia vesiä elintarvike-, kaivos- ja metsäteollisuudesta. Näistä pyritään ottamaan talteen ja kiertoon arvokkaita jakeita, kuten metalleja ja ravinteita, ja hyödyntäen orgaaninen aines biokaasuksi ja ravinteet mikroleviksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Agnico Eagle Finland Oy
EPSE Oy
Outokumpu Chrome Oy
Outokumpu Mining Oy
Oulun yliopisto

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Teollisessa tuotantotoiminnassa syntyy merkittäviä määriä erilaisia sivuvirta- ja jätevesiä. Nämä teollisuusvedet ovat laadultaan ja koostumukseltaan hyvin vaihtelevia teollisuuden alasta ja tuotantoprosessista riippuen. Tämän hankkeen tutkimuskohteena on erilaisia vesiä elintarvike-, kaivos- ja metsäteollisuudesta. Hankkeen tavoitteena on kokeellisesti tutkien määrittää valituille teollisuusvesille soveltuvat käsittelymenetelmät ja kokonaisvaltainen kiertotaloutta edistävä ratkaisu yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkimuksellisesti tavoitellaan vesistä talteen ja kiertoon arvokkaita jakeita, kuten metallit ja ravinteet, hyödynnetään orgaaninen aines biokaasuksi, ravinteet mikroleviksi ja tuotetaan arvokomponentteja (pigmentit, rasvahapot, proteiinit) eri käyttösovelluksiin. Tavoitteena on kestävät, kustannus- ja energiatehokkaat tekniset ratkaisut, huomioiden teollisuusvesien eroavaisuudet. Hankkeessa testattavien käsittelyratkaisujen avulla tavoite on puhdistaa vesi joko kierrätettäväksi takaisin käyttöön, johdettavaksi puhtaana suoraan luontoon tai entistä vähemmän kuormittavana yhdyskunnan jätevedenpuhdistamolle.

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio -tutkimusyksikkö, tutkimuspartnereina Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö ja LUT-yliopiston Erotustekniikan osasto. Hankkeeseen osallistuu useita rahoittavia yrityksiä kaivos-, meijeri-, juoma- ja metsäteollisuudesta sekä käsittelyratkaisuja edustavista teknologiayrityksistä.

Oulun yliopiston osahanketta (A90792) rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Agnico Eagle Finland Oy, EPSE Oy, Outokumpu Chrome Oy, Outokumpu Mining Oy ja Oulun yliopisto.

VESITAR-hanketta valmisteltiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella, joka myönnettiin Teollisuusjätevesistä biokaasua ja arvokomponentteja – valmisteluhankkeelle (A90288) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta.