Uudistuvat kaupungit: ihmislähtöisten paikkatietomenetelmien ja uudistavan hallinnon menetelmien yhdistäminen hiilineutraaliuden ja ilmastokestävyyden saavuttamiseksi 2035 mennessä

Uudistuvat kaupungit

”Uudistuvat kaupungit” yhdistää liikkuvuuden mallintamisen, osallistavan kartoituksen ja hallinnon tutkimuksen menetelmiä tavoitteena edesauttaa liikkumistapojen muutosta yksityisautoilusta kestävämpiin liikkumismuotoihin, jotka tukevat terveellistä ympäristöaltistusta luontopohjaisten ratkaisujen avulla ja yhdistää kansalaisten todellisia liikkumismalleja kaupunkisuunnitteluun.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin rahoittaja

Suomen Akatemia
European Union – Next generationEU instrument

Rahoituksen määrä

500 000 EUR

Projektin koordinaattori

Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti HELSUS

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Tarkempaa tietoa Uudistuvat kaupungit -hankkeen verkkosivuilla.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma edellyttää syvää ymmärrystä siitä, miten kaupungeissa eletään ja miten tätä kaupunkilaisten tietoa voidaan yhdistää lainsäädännön, kaupunkisuunnittelun ja -politiikan käytäntöihin tukien nopeaa muutosta kohti hiilineutraaliutta ja ilmastokestävyyttä. ‘Transformative Cities’ yhdistää liikkuvuuden mallintamisen, osallistavan kartoituksen ja hallinnon tutkimuksen menetelmiä. Tavoitteena on näin edesauttaa liikkumistapojen muutosta yksityisautoilusta kestävämpiin liikkumismuotoihin, jotka tukevat terveellistä ympäristöaltistusta luontopohjaisten ratkaisujen avulla ja yhdistää kansalaisten todellisia liikkumismalleja kaupunkisuunnitteluun. Yhdistäen eri tieteenalojen menetelmiä tutkimme kaupunkien hiilineutraaliuden ja ilmastokestävyyden saavuttamisen mahdollisuuksia ja esteitä vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi yhteiskehitämme ohjauskeinovalikoimaa ja liiketoimintastrategioita, jotka edistävät kestäviä elämäntapoja tukevaa käyttäytymistä kaupungeissa.