Geoinformatiikka

Geoinformatiikan keskeisinä tutkimuskohteina ovat terveysmaantieteeseen (Geography of health and well-being) liittyvät kysymykset sekä paikkatietoperusteinen saavutettavuusanalytiikka.

Tutkimusryhmän tiedot

Yksikkö ja tiedekunta

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Geoinformatiikan tutkimushankkeet pohjautuvat palveluverkon ja palveluyksiköiden sijainnin ja kapasiteetin optimointiin. Menetelmällisesti työ perustuu liikenneverkkoperusteiseen saavutettavuuden mittaamiseen ja optimointiin, geo-spatiaaliseen mallintamiseen sekä optimointialgoritmien kehittämiseen. Geoinformatiikan tutkimusteemat kytkeytyvät myös aluerakenteen muutokseen, vähähiilisyyteen, kestävään kehitykseen ja tehokkaaseen luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Geoinformatiikan alan perustutkimuksella tuetaan terveys- ja sosiaalihuollon järjestelmän, palveluiden saavutettavuuden sekä kustannusten ja kustannustehokkuuden kehittämistä. Terveyden tutkimuksessa keskitytään väestöryhmien koetun ja mitatun hyvinvoinnin alueellisten erojen tarkasteluun. Keskeisenä painoalueena ovat myös palvelusaavutettavuuden mittaaminen, optimointi sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainon tarkastelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelujen osalta painopisteenä ovat henkilökuljetusten ja materiaalilogistiikan optimointi.

Tutkijat

Harri Antikainen

Ossi Kotavaara

Ala-Hulkko Terhi

Tiina Lankila

Tiina Huotari

Seppänen Marjo