Uusia työkaluja PFAS-yhdisteiden hallintaan

NeTo-PFAS

NeTo-PFAS (New tools for managing PFAS challenge) on EU:n Interreg Aurora -ohjelman rahoittama yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Luulajan teknillinen yliopisto (koordinaattori), Oulun yliopisto ja UiT Norjan arktinen yliopisto. Hankkeessa kehitetään kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja per- ja polyfluorialkyyliaineiden (PFAS) hajottamiseksi ympäristössä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Projektin rahoittaja

Interreg Aurora

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Per- ja polyfluoroalkyyliaineita (PFAS) sisältävien tuotteiden laaja käyttö on johtanut ympäristön, myös maaperän ja vesien, maailmanlaajuiseen saastumiseen. PFAS-yhdisteet ovat synteettisiä kemikaaleja, joita on erittäin vaikea hajottaa, joten tarvitaan uusia teknologioita näiden pysyvien kemikaalien poistamiseksi ympäristöstä. Hankkeen tutkijoilla on täydentävää asiantuntemusta orgaanisesta ja analyyttisestä kemiasta sekä haitallisten yhdisteiden kemiallisista ja biologisista hajotusmenetelmistä. Hankkeen päätavoitteena on luoda kestävä ja kustannustehokas ratkaisu PFAS-yhdisteiden saastuttaman pohjaveden hallintaan, jota voidaan käyttää paikan päällä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää keskustelua erilaisten sidosryhmien kanssa, mutta hanke on suunnattu pääasiassa julkiselle sektorille, erityisesti kunnille. Kunnat ovat ratkaisevassa roolissa pilaantuneen maaperän ja pohjavesiongelman ratkaisemisessa.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Interreg Aurora ohjelma ja Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle kansallisen vastinrahoituksen.