Vedyn ja ydinvoiman yhdistäminen tulevaisuuden kestävässä energiajärjestelmässä (HYDRA)

HYDRA

Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön koordinoimassa projektissa tutkitaan polkuja hiilineutraalisuuteen ja vetytalouden tavoitteiden toteuttamiseen.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

HYDRA-projektin tarkoituksena on tutkia polkuja hiilineutraalisuuteen ja vetytalouden tavoitteiden toteuttamiseen. Projektissa tutkitaan neljä reittiä kestävään energiatulevaisuuteen: optimistinen, realistinen, radikaalinen ja villikortti. Tutkittavat tavoitteet ovat kullekin reitille: kuinka tarjota joustavuutta ja mikä on tuloksena olevan energiajärjestelmän resilienssi. Seuraavassa vaiheessa näihin malleihin integroidaan myös muut sektorit, kuten teollisuus, asuminen ja liikenne. Lopullisena tavoitteena on arvioida siirtymäpolun ja sen tuloksena olevan sähköjärjestelmän yleistä kestävyyttä. Kestävyyden arvioinnissa käytämme ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden arviointityökaluja ja ohjeita. Lisäksi arvioimme myös kansalaisten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä ja teknologian hyväksyntää