Prosessimetallurgian projektit

Tutkimuksen painopisteinä ovat:
a) pelkistimet ja pelkistysmetallurgia,
b) primääri- ja sekundäärimetallurgia,
c) kierrätys ja kestävät metallurgiset prosessit sekä
d) uudet mittaus- ja käsittelymenetelmät metallurgiassa.
Researcher writes notes.

Projektit

Projektin nimi Lyhenne Kesto Yhteyshenkilö
Towards carbon-neutral steelmaking through hydrogen-reduction and application of clean steels
Lisätietoja projektista löydät täältä
CLEAN2STEEL 2021-2024 Tuomas Alatarvas
tuomas.alatarvas@oulu.fi
Toward Fossil-free Steel
Lisätietoja projektista löydät täältä
 
FFS 2021-2023 Petri Sulasalmi
petri.sulasalmi@oulu.fi
High potential inorganic side streams
 
MIMEPRO
 
2020-2022 Timo Fabritius
timo.fabritius@oulu.fi
Reuse of slags from integrated steelmaking
 
SLAGREUSE
 

2019-2022

Mamdouh Omran
mamdouh.omran@oulu.fi
Towards Carbon Neutral Metals
Lisätietoja projektista löytyy täältä
 
TOCANEM
 
2020-2023 Aleksi Laukka
aleksi.laukka@oulu.fi