Prosessimetallurgian projektit

Tutkimuksen painopisteinä ovat:
a) pelkistimet ja pelkistysmetallurgia,
b) primääri- ja sekundäärimetallurgia,
c) kierrätys ja kestävät metallurgiset prosessit sekä
d) uudet mittaus- ja käsittelymenetelmät metallurgiassa.
Researcher writes notes.

Projektit

Projektin nimi Lyhenne Kesto Yhteyshenkilö
Advanced Steels for the Planet
Lisätietoja projektista löydät täältä
ASG4 (I) 2022-2026 Petri Sulasalmi
petri.sulasalmi@oulu.fi &
Ville-Valtteri Visuri
ville.valtteri.visuri@oulu.fi
Eco-friendly and sustainable method for recycling of spent lithium-ion batteries
Lisätietoja projektista löydät täältä
EcoLIB 2021-2024 Tuomas Alatarvas
tuomas.alatarvas@oulu.fi
Eco-friendly and sustainable method for recycling of spent lithium-ion batteries
Lisätietoja projektista löydät täältä
EcoLIB 2023-2025 Mamdouh Omran
mamdouh.omran@oulu.fi
Toward Fossil-free Steel
Lisätietoja projektista löydät täältä
FFS 2021-2023 Petri Sulasalmi
petri.sulasalmi@oulu.fi
Toward Fossil-free Steel 2
Lisätietoja projektista löydät täältä
FFS 2 2024-2025 Petri Sulasalmi
petri.sulasalmi@oulu.fi
Minimisation of CO2 Emissions from the BF by hydrogen containing injectants and use of DRI/HBI during transition to new Ironmaking processes until 2030
Lisätietoja projektista löytyy täältä
H2transBF2030
2022-2025 Mikko Iljana
mikko.iljana@oulu.fi
Hydrogen technologies for decarbonization of industrial heating processes
Lisätietoja projektista löytyy täältä
HyInHeat
2023-2026 Henri Pauna
henri.pauna@oulu.fi
Kotimaisten malmien vetypelkistys
Lisätietoja projektista löytyy täältä
-
2024-2026 Petri Sulasalmi
petri.sulasalmi@oulu.fi
Lämpöakku – Teollisuuden sivuvirrat sähkön lämpövarastointimateriaalina
Lisätietoja projektista löytyy täältä
-
2024-2026 Tuomas Alatarvas
tuomas.alatarvas@oulu.fi
High potential inorganic side streams
MIMEPRO
2020-2022 Timo Fabritius
timo.fabritius@oulu.fi
Reuse of slags from integrated steelmaking
Lisätietoja projektista löytyy täältä
SLAGREUSE 2019-2023 Mamdouh Omran
mamdouh.omran@oulu.fi
Towards Carbon Neutral Metals
Lisätietoja projektista löytyy täältä
TOCANEM
2020-2023 Ville-Valtteri Visuri
ville-valtteri.visuri@oulu.fi
Towards Carbon Neutral Metals 2
Lisätietoja projektista löytyy täältä
TOCANEM 2
2024-2026 Ville-Valtteri Visuri
ville-valtteri.visuri@oulu.fi
Digital TWINs for Green HYdrogen transition in steel industry
Lisätietoja projektista löytyy täältä
TWINGHY 2023-2027 Ville-Valtteri Visuri
ville-valtteri.visuri@oulu.fi