Saavutettavuusseloste - oulu.fi -verkkopalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulun yliopiston www.oulu.fi-verkkopalvelua (oulu.fi/fi ja oulu.fi/en).

Saavutettavuusseloste

Oulun yliopiston oulu.fi-verkkopalvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta, joissa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tason mukaisesti. Niiden vaatimukset koskevat oulu.fi-verkkopalvelua 23.9.2020 alkaen.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste koskee Oulun yliopiston oulu.fi -verkkopalvelun (oulu.fi/fi ja oulu.fi/en) ja jatkuvan oppimisen (joy.oulu.fi/fi ja joy.oulu.fi/en) saavutettavuutta. Seloste on luotu 21.9.2020 ja päivitetty viimeksi 30.1.2024. Verkkopalvelun saavutettavuutta on arvioitu Oulun yliopiston toimesta ja auditoitu 05/2022 ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta (lukuunottamatta verkkopalveluun linkitettyjä liitteitä).

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Oulu.fi -verkkopalvelu täyttää WCAG 2.1 AA-saavutettavuusvaatimukset osittain. Huomioimme saavutettavuutta aktiivisesti verkkopalveluiden kehityksessä ja havaittuja saavutettavuuspuutteita korjataan parhaillaan. Suurin osa puutteista pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana. Tätä selostetta päivitetään säännöllisesti tehtyjen korjausten tilanteen mukaisesti.

Sisältö ja/tai toiminnot, jotka eivät ole vielä vaatimusten mukaisia.

Yleisesti verkkopalveluun on linkitetty tiedostoja, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Havaittava

1.1 Tekstivastineet
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A)

Koristeellisia kuvia on merkitty virheellisesti merkinnällä <none> ja siksi näin merkityt kuvat näytetään ruudunlukijoille.

Myös kuvien vaihtoehtoinen tekstivastine saattaa olla epäselvä.

Osassa verkkopalvelua kuvien vaihtoehtoinen teksti on eri kielellä kuin sivun kielimerkintä. Tämä saattaa ilmetä esimerkiksi sivuilla, jotka ovat toistensa kielikäännöksiä ja sivun kielikäännöksissä on käytetty samaa kuvaa.

Sivuilla on kuvaelementtejä ilman sisältöä.

Sivustonlaajuisesti monet ikonikuvakkeet välittyvät ruudunlukijoille ilman kuvaavaa vaihtoehtoista tekstiä.

1.2 Aikasidonnainen media
1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu) (A)

Iframena upotetuissa podcasteissa ei ole tekstivastineita.

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) (A)

Osasta verkkopalveluun linkitetyistä tai upotetuista aikasidonnaisesta mediasta puuttuu tekstitys.

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu) (A)

Osassa verkkopalveluun lisätyissä videoupotuksista on mediavastineiden ja kuvailutulkkausten osalta puutteita.

Tekstityksiä ei ole tai ne eivät ole kuunneltavissa. Tekstityksistä saattaa puuttua visuaalisesti näytettävät tekstit.

1.3 Mukautettava
1.3.1 Informaatio ja suhteet (A)

Osassa palvelun sisältöjä otsikot hyppäävät yli otsikkotasoja tai otsikot eivät ole hierarkkisessa järjestyksessä (H1-H2-H3-H4).

Sivuilla on tyhjiä elementtejä, kuten otsikko- ja listaelementtejä (<ul>), joiden sisällä ei ole listayksiköitä (<li>).

Taulukossa otsikkorivit eivät ole taulukon otsikkorivejä. Lisäksi kuvan asettelemiseksi on joissain sisällöissä käytetty virheellisesti taulukkoa.

1.4 Erottuva
1.4.1 Värien käyttö (A)

Jatkuvan oppimisen sisältökokonaisuudessa (JOY) valikkojen ero ilmaistaan ainoastaan värillä.

1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA)

Palvelussa käytetään visuaalisia elementtejä, joiden väriyhdistelmät eivät täytä minimikontrastivaatimuksia. Puutteellista kontrastia on käytössä lomakkeiden etenemistä esittävässä statusvisualisoinnissa.

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA)

Navigaatiossa ja käyttöliittymissä sisältö ei pysy helposti hahmotettavana, jos tekstiä zoomataan 200 prosenttiin. Sisällöt eivät mahdu niille tarkoitettuun tilaan tai ne vievät kapeissa taittopisteissä liikaa tilaa.

Suurella alkukirjaimella alkavia sanoja ei voida tavuttaa tällä hetkellä selaimissa.

1.4.10 Responsiivisuus (AA)

Joihinkin sisältöihin lisätty taulukko jatkuu selainikkunan ulkopuolelle kapeammissa taittopisteissä ja mobiilissa.

Hallittava

2.4 Navigoitava
2.4.2 Sivuotsikot (A)

Väitöslistaus -sivulla ja sen englanninkielisen käännöksen sivulla on sama, ei-kuvaava sivuotsikko Thesis” sivujen metatiedoissa.

2.4.3 Kohdistusjärjestys (A)

Jatkuvan oppimisen sisältökokonaisuudessa (JOY) mobiilivalikossa valikon avaamisen jälkeen täytyy liikkua näppäimistöllä taaksepäin päästäkseen valikon linkkeihin.

Päävalikon avauksen jälkeen joissakin tilanteissa kohdistus päätyy ennen valikkolinkkejä kolmannen osapuolen Cookie Information asetusten valintaan. Tämä ei näy selkeästi visuaalisesti, joten on ongelmallinen myös näkevälle näppäimistöä tai ruudunlukijaa käyttäville. Lisäksi edellisen valikkotason avaavaan linkkiin kohdistetaan ennen sen vasemmalla puolella olevaa otsikkoa, mikä on epäloogista.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (A)

Jatkuvan oppimisen sisältökokonaisuuden (JOY) ylätunnisteessa on linkki Oulun yliopiston pääsivulle, mutta linkin otsikkoa ei lueta ruudunlukijalle.

Verkkopalvelun sisällöissä on tyhjiä linkkejä.

2.4.6 Otsikot ja nimilaput (AA)

Sisältöhaitareissa on keskenään samoja otsikoita.

Jatkuvan oppimisen sisältökokonaisuudessa (JOY) on kaksi valikkoa, joiden molempien nimi on "Menu" ja päävalikko on nimetty visuaalisesti University/Yliopisto.

2.5 Syötetavat
2.5.3 Nimilappu nimessä (A)

Sivustonlaajuisesti erilaisissa nostoissa on teknisiä toteutuksia, joissa komponentin nimi ei sisällä tekstiä, joka on visuaalisesti näkyvissä. Tällaisissa nostoissa ruudunlukijalla ei pääse kaikkeen nostoissa olevaan sisältöön. Tätä esiintyy esimerkiksi Jatkuvan oppimisen sisältökokonaisuudessa (JOY) Mikroyrittäjyyden verkko-opinnot sivulla.

Ymmärrettävä

3.1 Luettava
3.1.2 Osien kieli (A)

Verkkopalvelussa esiintyy sisältöjä, joissa ei ole merkitty sanatasolla käytettyä kieltä, joka on eri kuin kunkin kyseisen koko sivun ohjelmallinen kieli. Tähän ei ole toistaiseksi kaikissa elementeissä teknisesti ja/tai kielivalikoiman näkökulmasta (saamen kielet) mahdollisuutta. Tätä esiintyy esimerkiksi harjoittelun suorittamisesta kertovalla sivulla.

Verkkopalvelussa on myös yksittäisiä käyttöliittymätekstejä, jotka ovat kääntämättä suomeksi.

3.2 Ennakoitava
3.2.3 Johdonmukainen navigointi (AA)

Jatkuvan oppimisen sisältökokonaisuuden (JOY) navigaation toimintalogiikka ei ole yhdenmukainen kapeilla taittopisteillä pääsivuston navigaation logiikan kanssa.

3.3 Syötteen avustaminen
3.3.1 Virheen tunnistaminen (A)

Lomakkeilla matkapuhelinnumeron syöttämättä jättämisestä tulevaa virheilmoitusta ei lueta ruudunlukijalle eikä kenttään kohdisteta.

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (A)

Lomakkeiden matkapuhelinnumerokentässä vaadittu syöttömuoto kerrotaan vain placeholder-tekstissä, joka katoaa kenttään kirjoittaessa.

Matkapuhelinnumerokentän maavalinta ei välity ruudunlukijalle oikea-aikaisesti.

Lomakkeissa pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*), mutta tähden merkitystä ei ole selitetty.

Lomakkeen lopussa olevien liitteiden ohjeistuksia ei ole liitetty liitekenttiin nimilappujen avulla esimerkiksi sivulla https://www.oulu.fi/fi/hakulomake-integratiivinen-yksilopsykoterapeutti…

3.3 Virheen korjausehdotukset (AA)

Matkapuhelinnumerokentän virheilmoitusta ei lueta ruudunlukijalle.

Lujatekoinen

4.1 Yhteensopiva
4.1.1 Jäsentäminen (A)

Muun muassa ikonien id-attribuuteissa on samoja arvoja eli ne eivät ole uniikkeja.

Aria-labelin sisältöä on lokalisoimatta tai se on rikki.

Attribuutteja on väärillä elementeillä.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo (A)

Sivustolla olevien videoiden ja podcastin soittimien iframe-elementillä ei ole otsikkoja.

4.1.3 Tilasta kertovat viestit (AA)

Hakutoteutuksessa hakutulosten päivityksestä ei kerrota ruudunlukijalle. Suodatinten käytöstä ei anneta tietoa ruudunlukijalle esimerkiksi Jatkuvan oppimisen sisältökokonaisuuden (JOY) teeman sivulla.

Valittaessa Sinulle/For you -elementin lomakkeelta arvo, ruudunlukijalle ei välity tietoa muutoksesta.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Lähetä saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@oulu.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, lähetä ensin palautetta sähköpostitse verkkopalvelun ylläpitäjälle yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Vastauksessa voi mennä enintään 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Lue lisää saavutettavuudesta