Eeva Järvi-Laturi

Tutkin lettosuon kasvillisuuden ja muiden ympäristötekijöiden vaikutusta suon metaanipäästöjen syntymiseen Oulangan Puukkosuolla. Pääpaino tutkimuksessani on kasviyhteisöjen yksityiskohtaisissa rakenteissa sekä tiettyjen kasvilajien suhteessa metaanin muodostumiseen ja liikkeeseen. Tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät metaanipäästöjä ohjaavat muuttujat suoekosysteemin toiminnassa.

Tutkimusaiheet

  • Soiden ekologia
  • Suokasvillisuus
  • Kasvihuonekaasut
  • Ilmastonmuutos

Tutkijan tiedot

Eeva Järvi-Laturi

Yhteystiedot

Sähköposti

eeva.jarvi-laturi@oulu.fi