Harri Antikainen

PhD
Tutkijatohtori
Geoinformatiikka

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Työskentelen geoinformatiikan tutkijatohtorina maantieteen tutkimusyksikössä,  missä toimin myös geoinformatiikan tutkimusryhmän vetäjänä ja geoinformatiikan erikoistumisalan vastuuhenkilönä.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

harri.antikainen@oulu.fi

Projektit