Harri Antikainen

PhD
Yliopistonlehtori
Geoinformatiikka

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Työskentelen geoinformatiikan yliopistonlehtorina maantieteen tutkimusyksikössä, missä toimin myös geoinformatiikan tutkimusryhmän vetäjänä ja geoinformatiikan erikoistumisalan vastuuhenkilönä.

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

harri.antikainen@oulu.fi

Projektit