Sinnit kylät

SINNI

Oulun yliopiston SINNI-hankkeessa selvittiin, voidaanko haja-asutusalueilla olevaa ja sinne muodostuvaa rakennuskantaa hyödyntää hajautetun energian tuotannossa.

Rahoittajat

Rakennus, jonka katto on peitetty aurinkopaneleilla ja rakennuksessa itsessään on täynnä polttopuita

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

151 747 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Oulun yliopiston SINNI-hankkeessa selvitettiin, voidaanko haja-asutusalueilla olevaa ja sinne muodostuvaa rakennuskantaa hyödyntää hajautetun energian tuotannossa.

Kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä olevien rakennusryhmien käyttötarkoitusta tarkasteltiin mahdollisina Virtual power plant- alustoina, ja erityisesti tarkasteltiin aurinkosähkön tuotantopotentiaalia. Hankkeessa selvitettiin, voidaanko rakennusten kattoihin ja seiniin sekä pihapiireihin asennettujen aurinkopaneeleiden avulla tuottaa energiaa muuttuvan energiankulutuksen tarpeisiin.

SINNI-hankkeen tutkimuskohteena olivat Rovaniemen kylät ja rakennusryhmät, jotka sijaitsevat kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä ja muodostavat riittävän yhtenäisiä ryhmiä energiantuotannon näkökulmasta.

Tutkimusalueella toimivat Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovakaira Oy olivat mukana selvitystyössä sekä hankkeen ohjausryhmässä.

Hankkeen tuloksena syntyi SINNI-kylätyyppi, jota voidaan hyödyntää energiantuotantosuunnittelussa, maankäytön suunnittelussa ja investointisuunnitelmissa. Selvityksistä koottiin loppuraportti, jossa määriteltiin kohteiden energiantuotantopotentiaali ja osoitettiin SINNI-kylän indikaattorit (maankäyttö, rakennuskanta, maantieteelliset ominaisuudet ja energiapotentiaali), jotta vastaavia kohteita voidaan kehittää SINNI-periaatteen mukaisesti.

Lisätietoa hankkeesta löytyy myös Newspool.fi:n 11.10.2022 julkaistusta verkkoartikkelista "Hiljaisten kylien rakennukset muuttuvat sähköntuottajiksi".

Yhteistyökumppanit

Smart City -tutkimusryhmä (koordinaattori), Oulun yliopisto

Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Geoinformatiikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovakaira Oy sekä Oulun yliopisto tukevat ja rahoittavat projektia.

Hanketulokset ja julkaisut

Hankkeen loppuraportti:

Modern villages – Sinnit kylät (SINNI): hankeraportti (PDF)

Muut raportit:

4.1 Pilottialueiden energiajärjestelmän ja kulutuksen kartoitus (englanniksi, PDF)

4.2 Energiayhteisöjen suunnittelu (PDF)

4.3 Virtuaalivoimalan optimimalli (englanniksi, PDF)

4.4 Energiayhteisöjen toiminnan vaihtoehdot (englanniksi, pdf)

Diplomityöt:

Jyri Mäkelä: Aurinkoenergiayhteisöjen suunnittelu Rovaniemen palvelukylissä. Diplomityö, teknillinen tiedekunta. Diplomityö pohjautuu hanketehtävä 4.2:n tuloksiin (Energiayhteisöjen suunnittelu).

Daniel Abraham: Enhancing solar energy generation in the villages of Rovaniemi. Diplomityö, teknillinen tiedekunta. Diplomityö pohjautuu hanketehtävä 4.3.n tuloksiin.