Sinnit kylät

SINNI

Oulun yliopiston SINNI-hankkeessa selvitetään, voidaanko haja-asutusalueilla olevaa ja sinne muodostuvaa rakennuskantaa hyödyntää hajautetun energian tuotannossa.

Rahoittajat

Tietokonemallinnus kylästä, jonka talojen katoilla on aurinkopaneleita

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR

Rahoituksen määrä

151 747 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yksikkö ja tiedekunta

Arkkitehtuuri
Teknillinen tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Oulun yliopiston SINNI-hankkeessa selvitetään, voidaanko haja-asutusalueilla olevaa ja sinne muodostuvaa rakennuskantaa hyödyntää hajautetun energian tuotannossa.

Kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä olevien rakennusryhmien käyttötarkoitusta tarkastellaan mahdollisina Virtual power plant- alustoina, ja erityisesti tarkastellaan aurinkosähkön tuotantopotentiaalia. Hankkeessa selvitetään, voidaanko rakennusten kattoihin ja seiniin sekä pihapiireihin asennettujen aurinkopaneeleiden avulla tuottaa energiaa muuttuvan energiankulutuksen tarpeisiin.

SINNI-hankkeen tutkimuskohteena ovat Rovaniemen kylät ja rakennusryhmät, jotka sijaitsevat kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä ja muodostavat riittävän yhtenäisiä ryhmiä energiantuotannon näkökulmasta.

Tutkimusalueella toimivat Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovakaira Oy ovat mukana selvitystyössä sekä hankkeen ohjausryhmässä.

Selvityksistä kootaan loppuraportti, jossa

  1. määritellään SINNI-kylät eli määritellään kohteiden energiantuotantopotentiaali,
  2. osoitetaan SINNI-kylän indikaattorit (maankäyttö, rakennuskanta, maantieteelliset ominaisuudet ja energiapotentiaali), jotta vastaavia kohteita voidaan kehittää SINNI-periaatteen mukaisesti.

Hankkeen tuloksena syntyy SINNI-kylätyyppi, jota voidaan hyödyntää energiantuotantosuunnittelussa, maankäytön suunnittelussa ja investointisuunnitelmissa.

Tarkemmat hanketoimenpiteet ovat seuraavat:

4.1 Pilottialueiden energiajärjestelmän ja kulutuksen kartoitus (toteutettu)

4.2 Energiayhteisöjen suunnittelu (toteutettu)

4.3 Virtuaalivoimalan optimimalli (työ on käynnissä)

4.4 Energiayhteisöjen toiminnan vaihtoehdot (työ on käynnistymässä)

4.5 Suositusten yhteenveto ja lopuraportti (raportoidaan 9/2022 mennessä)

Yhteistyökumppanit

Smart City -tutkimusryhmä (koordinaattori), Oulun yliopisto

Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Geoinformatiikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovakaira Oy sekä Oulun yliopisto tukevat ja rahoittavat projektia.

Hanketulokset ja julkaisut

Jyri Mäkelä: Aurinkoenergiayhteisöjen suunnittelu Rovaniemen palvelukylissä. Diplomityö, teknillinen tiedekunta. Diplomityö pohjautuu hanketehtävä 4.2:n tuloksiin (Energiayhteisöjen suunnittelu).

Daniel Abraham: Optimal Model and Boundary Conditions for Virtual Power Plants. Tehtävän 4.3 raportti (PDF)