Iikka Meriläinen

Työskentelen projektitutkijana Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTRE-tutkimusryhmässä KASVA- ja SMART ERA -projekteissa.

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee uusien yritysten legitimaatiota prosessuaalisena ja performatiivisena ilmiönä. Tutkin tapoja, joilla uudet yritykset tulevat hyväksytyksi sosiaalisissa konteksteissaan voidakseen hyödyntää ulkopuolisten tahojen hallinnoimia resursseja—tarkastelen olennaisesti asioita, jotka mahdollistavat yritysten olemassaolon ja kasvun. Analysoin legitimaatiota jatkuvasti kehittyvänä, sosiaalisesti rakentuvana ilmiönä, tavoitteenani tunnistaa mikrotasolla vuorovaikutus, jonka pohjalta legitimaatio syntyy ja säilyy.

Taustani on yrittäjyydesssä, digitalisaatiossa ja datassa. Olen valmistunut Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Graduni tein laajana kirjallisuuskatsauksena, aiheena uusien yritysten legitimaatiostrategiat.

Tutkimusaiheet

  • uudet yritykset
  • legitimaatio
  • prosessuaalisuus
  • performatiivisuus

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

iikka.merilainen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358504309483

Postiosoite

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
Kerttu Saalasti Instituutti
PL 8000
90014 Oulun yliopisto