Älykäs yhteisölähtöinen siirtymä Euroopan maaseutualueilla

SMART ERA

SMART ERA -hankkeen tavoitteena on turvata maaseutumaisten ja syrjäisten ja väestörakenteen muutoksesta kärsivien alueiden kilpailukykyä digitalisaatiota hyödyntäen. Tämä tapahtuu testaamalla ja kehittämällä digitaalisia infrastruktuureja, yhteyksiä ja palveluita (toimivilla etäalustoilla) yrityksille ja kansalaisille osaamisen hallintaa varten. Lisäksi kokeillaan paremmin kohdennettuja paikkaperusteisia toimenpiteitä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Horisontti Eurooppa - Innovointitoimet (IA)

Rahoituksen määrä

381 750 EUR

Projektin koordinaattori

Fondazione Bruno Kessler

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

SMART ERA -hanke lisää 1) maaseudun yhteisöjen hyvinvointia, 2) resilienssiä eli muutosjoustavuutta ja 3) innovaatiokykyä tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja, jotka voidaan koota älykkäiksi innovaatiopaketeiksi. Tavoitteena on vaikuttaa tehokkaasti ajankohtaisiin sosio-ekonomisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin ja edistää älykästä ja yhteisölähtöistä siirtymää.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja menestyvät yrittäjät tulevat aktiivisesta ja koulutetusta väestöstä. Digitalisaatio mahdollistaa maaseutualueiden paremman pääsyn kansainvälisiin yritysyhteisöihin. Yhdessä maaseudun monipaikkaisen asumisen lisääntyvän trendin kanssa se mahdollistaa laajemmat ja osittain sijainnista riippumattomat työmarkkinat. Näin houkutellaan korkeasti koulutettuja työntekijöitä maaseudulle, saadaan uusia etätyöpaikkoja maaseudulta ja mahdollistetaan sijainnista riippumattoman digitaalisen yrittäjyys.

Hanke perustuu iteratiiviseen yhteistyöhön nojaavaan älykkäiden kylien (Smart Village) -lähestymistapaan, jossa ihmisten ja yhteisön sitoutuminen ovat toiminnan keskiössä. Toimintaa tuetaan tiedontuotannolla, jonka avulla tutkitaan ja kehitetään maaseutualueiden sosio-ekonomista dynamiikkaa. Pohjois-Pohjanmaalta Alavieskan, Kalajoen ja Nivalan kunnat toimivat pilottialueina hankkeessa yritysyhteistyössä kehitettävällä alustatalouteen perustuvalle ratkaisulle, jonka tarkoituksena on parantaa maaseudun palvelujen saatavuutta sekä mikroyritysten, pienyritysten ja keskisuurten yritysten paikallisia markkinoita.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti johtaa hankkeen työpakettia 2:ta ja on yksi pilottien organisoija. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii alueen pilottien yhteisöllisenä aktivaattorina. Hanketta johtaa Fondazione Bruno Kessler Trentosta, Italiasta. Hankkeessa on mukana 25 kumppaniorganisaatiota 10 Euroopan maasta. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin budjetti on 381 750 € kokonaisbudjetista 6,59 M €. Pohjois-Pohjanmaan liiton osuus on 188 250 €.