Lassi Päkkilä

Diplomi-insinööri
Väitöskirjatutkija
Soiden hydrologia, soiden ennallistaminen

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka
Teknillinen tiedekunta

Tutkin soiden ennallistamisen hydrologiaa. Valmistuin vuodenvaihteessa 2021 ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi, ja diplomityöni tein soiden vedenpinnan havainnoinista UAS-laitteiden avulla ennallistamisen tueksi. Valmistumiseni jälkeen olen jatkanut soiden hydrologian ja ennallistamisen tutkimusta muun muassa EkoSuo, TURNEE, Hydrologia LIFE ja Freshabit LIFE-projekteille. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee soiden ennallistamisen pitkäaikaisia hydrologisia vaikutuksia.

Tutkimusaiheet

  • Ilmastonmuutos
  • Biodiversiteettikato
  • Ekologinen ennallistaminen
  • Vesiensuojelu

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Lassi.Pakkila@oulu.fi

Vierailuosoite

SÄ335

Postiosoite

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka
PL 4300
90014 Oulun yliopisto