Maija Toivanen

FM, FM
Väitöskirjatutkija
Luonnonmaantiede, geodiversiteetti, tiedeviestintä

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Maija Toivanen

FM Maija Toivanen työskentelee väitöskirjatutkijana luonnonmaantieteen tutkimusryhmässä maantieteen tutkimusyksikössä. Hän tutkii geodiversiteettiä eli elottoman luonnon monimuotoisuutta. Väitöskirjassaan Toivanen keskittyy erityisesti geodiversiteetin mittaamiseen paikkatietoaineistoja hyödyntäen. Tutkimuskohteena on ollut niin yksittäinen Rokua Geopark, Suomi kuin koko Eurooppa. Toivasen kiinnostuksen kohteena on myös geodiversiteetin ja biodiversiteetin välinen yhteys ja se miten geodiversiteettiin liittyvää tietoa voitaisiin hyödyntää myös biodiversiteetin tutkimuksessa ja ympäristönsuojelussa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin luonnon monimuotoisuutta elottoman ja elollisen luonnon muodostamana kokonaisuutena, sen säännönmukaisuuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Toivasen väitöskirjaa ovat rahoittaneet Maj & Tor Nesslingin säätiö, Suomen kulttuurirahasto ja Societas Pro Fauna et Flora Fennica.

Toivanen työskenteli 2020–2021 Oulun yliopiston GlobalFood-hankkeessa, jossa tutkitaan maailmanlaajuista ruoan saavutettavuutta modernien paikkatietomenetelmien avulla.

Vuonna 2023 Toivanen valmistui myös filosofian maisteriksi tiedeviestinnän pääaineesta. Opinnäytetyössään hän tutki tutkijoiden tekemää tiedeviestintää ja tieteen yleistajuistamista.

Tutkimusaiheet

  • geodiversiteetti
  • biodiversiteetti
  • luonnonsuojelu
  • paikkatietomenetelmät
  • makeanveden ekosysteemit
  • eliömaantiede

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Yhteystiedot

Sähköposti

maija.toivanen@oulu.fi

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa
90014 Oulu

Postiosoite

PL 3000
FI-90014 Oulun yliopisto

Tutkijaan liittyvää