Maija Toivanen

FM
Väitöskirjatutkija
Luonnonmaantiede, geodiversiteetti

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Maija Toivanen

FM Maija Toivanen työskentelee väitöskirjatutkijana luonnonmaantieteen tutkimusryhmässä maantieteen tutkimusyksikössä. Hän tutkii geodiversiteettiä eli elottoman luonnon monimuotoisuutta. Toivasen väitöskirja keskittyy etenkin geodiversiteetin ja biodiversiteetin väliseen yhteyteen. Lisäksi se arvioi geodiversiteetin merkitystä suojeluarvon mittarina. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin luonnon monimuotoisuutta elottoman ja elollisen luonnon muodostamana kokonaisuutena, sen säännönmukaisuuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Toivasen väitöstutkimuksen kohteena on erityisesti pohjoisten järvien ja jokien monimuotoisuus ja se, että mikä merkitys ympäristön elottomalla monimuotoisuudella (esim. maaperällä, kallioperällä ja maaston muodoilla) on vesistöjen biologiselle monimuotoisuudelle (esim. vesikasveille). Toivasen väitöskirjaa ovat rahoittaneet Maj & Tor Nesslingin säätiö ja Societas Pro Fauna et Flora Fennica.

Toivanen työskenteli 2020–2021 Oulun yliopiston GlobalFood-hankkeessa, jossa tutkitaan maailmanlaajuista ruoan saavutettavuutta modernien paikkatietomenetelmien avulla.

Tiedeviestintä on Toivasen erityisen kiinnostuksen kohde ja hän opiskelee alaa Oulun yliopiston TIEMA-ohjelmassa.

Tutkimusaiheet

  • geodiversiteetti
  • biodiversiteetti
  • luonnonsuojelu
  • paikkatietomenetelmät
  • makeanveden ekosysteemit
  • eliömaantiede

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

9

julkaisua

43

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

155

viittausta

6.00

H-indeksi (Google Scholar)

Yhteystiedot

Sähköposti

maija.toivanen@oulu.fi

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa
90014 Oulu

Postiosoite

PL 3000
FI-90014 Oulun yliopisto

Tutkijaan liittyvää