Marjo Seppänen

FM
Väitöskirjatutkija

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Marjo Seppänen työskentelee väitöskirjatutkijana geoinformatiikan tutkimusryhmässä maantieteen tutkimusyksikössä. Hänen väitöskirjatutkimuksensa aiheena ovat rakennetun ja luonnollisen elinympäristön, fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon sekä masennuksen väliset yhteydet. Tutkimuksessaan Seppänen hyödyntää Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistoa.

Tutkimustyön lisäksi Seppänen opettaa geoinformatiikan kursseilla ja ohjaa pro gradu -tutkielmia.

Tutkimusaiheet

  • Terveysmaantiede
  • Geoinformatiikka
  • Elinympäristön terveysvaikutukset
  • Fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo
  • Masennus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Marjo.Seppanen@oulu.fi

Vierailuosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto