Marko Holma

FM
Projektitutkija
Myonikuvaaminen (myonigrafia), geotieteet, kaivokset, malminetsintä, kriittiset raaka-aineet

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Marko Holma

Toimin projektitutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Alueellinen erinomaisuus-yksikössä geologin tehtävissä. Toimin mm. AGEMERA-projektissa vetämällä tämän Horisontti Eurooppa-projektin geologista työpakettia. Olen geologian moniosaaja, jonka yli 20 vuoden ura on kattanut lukuisia geotieteiden alueita. Minua kiehtovat erityisesti seuraavat teemat: (1) jalometalli-, perusmetalli- ja tuoreimpana kriittisten raaka-aine-esiintymien geologia, (2) erilaiset tutkimus- ja etsintätekniikat ja -teknologiat, ja (3) uusi tiheyskuvantamismenetelmä nimeltään myonikuvaus (myonigrafia), joka pohjautuu kosmisen hiukkassäteilyn mittaamiseen.

Seuraan ja sovellan geotieteitä laajasti. Olen kiinnostunut teknologian edistysaskeleista ja uusista, käytännön sovelluksista. Olen taitava organisoimaan ja innostamaan tiimejä, sekä luomaan yhteyksiä ihmisten välillä. Suurin kiinnostukseni on ymmärtää prosesseja, jotka säätelevät malmiesiintymien alueellista ja ajallista sijoittumista erilaisiin geologisiin alueisiin ja geodynaamisiin olosuhteisiin.

Tutkimusaiheet

  • Geologia
  • Malminetsintä
  • Kaivokset
  • Geokemia
  • Geofysiikka
  • Myonigrafia
  • Planetologia
  • Pohjavesi
  • Geoterminen energia

Yhteystiedot

Sähköposti

marko.holma@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 46 920 8781