Marko Holma

MSc
Projektitutkija
Myonigrafia, geotieteet, kaivostoiminta, malminetsintä

Kerttu Saalasti Instituutti

Marko

Olen monitieteinen geologi, jolla on yli 20 vuoden kokemus erlaisista geotieteistä. Olen erityisen kiinnostunut (1) mineraaliesiintymien geologiasta ja jalo- ja perusmetallien etsinnästä, (2) erilaisista etsintätekniikoista ja teknologioista, ja (3) kosmisen hiukkassäteilyn havaitsemiseen perustuvasta uudesta tiheyden kuvantamismenetelmästä nimeltään myonigrafia.

Seuraan ja sovellan geotieteitä laajasti. Olen kiinnostunut teknologisesta kehityksestä ja seuraavista uusista käytännön sovelluksista. Olen hyvä järjestämään ja motivoimaan tiimejä, samoin kuin yhdistämään ihmisiä. Suurin kiinnostukseni on ymmärtää prosesseja, jotka säätelevät malmiesiintymien alueellista ja ajallista sijoittumista erilaisiin geodynaamisiin olosuhteisiin ja geologisiin alueisiin.

Tutkimusaiheet

  • Geologia
  • Malminetsintä
  • Kaivostoiminta
  • Geokemia
  • Geofysiikka
  • Myonigrafia
  • Planetologia
  • Pohjavesi
  • Geoterminen energia

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

marko.holma@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 46 920 8781