Mikko Kärmeniemi

MikkoKarmeniemi

Olen tutkijatohtori, epidemiologi ja paikkatietotutkija. Nykyinen tutkimukseni keskittyy lihavuuden liitännäissairauksien ympäristöön ja terveyskäyttäytymiseen liittyviin mekanismeihin. Tutkimusintresseihini kuuluvat ympäristön ja terveyden väliset monimutkaiset vuorovaikutussuhteet sekä kaupunkisuunnittelu keinona edistää terveitä elintapoja väestötasolla.

Tutkimusaiheet

  • Data science
  • Kausaalimallit
  • Kaupunkisuunnittelu

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

mikko.karmeniemi@oulu.fi