Tiina Lankila

FT
Tutkijatohtori
Terveysmaantiede

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Tiina Lankila

Tutkimukseni sijoittuu terveysmaantieteen alaan. Hyödynnän työssäni sekä paikkatietomenetelmiä (GIS) että tilastollisia menetelmiä 1) terveyden ja hyvinvoinnin alueellisen vaihtelun ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tutkimiseen, ja 2) sosiaali- ja terveyspalveluiden maantieteelliseen saavutettavuuden, jakautumisen ja sijainnin optimoinnin tutkimiseen.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

tiina.lankila@oulu.fi