Ympäristömuutosten vaikutus luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksiin arktisella ja pohjoisilla alueilla

Arctic Interactions (ArcI) - Coupling of Nature and Human Responses to Understand and Mitigate Global Change - on yksi Oulun yliopiston tutkimuksen poikkitieteellisistä profiiliteemoista. ArcI:n tavoitteena on syventää ymmärrystä maailmanlaajuisten ympäristömuutosten vaikutuksista ihmisen ja luonnon järjestelmien toimintaan ja niiden keskinäisiin vuorovaikutuksiin sekä edistää kestävää kehitystä arktisella ja muilla pohjoisilla alueilla.

Arctic interactions (ArcI) profiiliteeman toimilla tuodaan yhteen, vahvistetaan ja laajennetaan Oulun yliopiston arktista tutkimusta. Tavoitteena on kasvattaa uutta tutkijasukupolvea alansa johtaviksi tutkijoiksi ja kouluttajiksi. Monitieteinen kokonaisuus tuottaa uutta tutkimustietoa ympäristömuutosten ymmärtämiseen ja hillintään sekä muutosten vaikutusten lieventämiseen ja niihin sopeutumiseen.

Tutkimusaiheet

Arctic Interactions (ArcI) -tutkimus koostuu viidestä tutkimusaiheesta, joissa kussakin on rekrytoitu tenure track -professori tai vanhempi tutkija, post doc -tutkijat ja useita aktiivisia tutkimusryhmiä. Jokainen näistä tutkimusaiheista liittyy johonkin ArcI:n laajempaan tutkimusteemaan, jotka ovat Globaalien ja alueellisten ympäristömuutosten vuorovaikutus (ArcI 1), Ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus (ArcI 2) sekä Kestävää luonnonvarojen käyttöä edistävät järjestelmät (ArcI 3) arktisella ja muilla pohjoisilla alueilla.

Yhteiskunnallinen neuvonantoryhmä

Yhteystiedot

Arctic Interactions -tutkimustoimintaa johtavat professorit Bjørn Kløve ja Jeffrey Welker. Tutkimusteemojen ensisijaiset kontaktit ovat alan professorit ja senioritutkijat. Operatiivisesta koordinoinnista huolehtii tutkimuskoordinaattori Jouko Inkeröinen.

 

Remote video URL

Lisätietoa