AVAIN - opintopolkujen monitieteistä tutkimusta

Ylioppilaslakki

Tutkimusryhmän tiedot

Tutkimusryhmän kuvaus

AVAIN on Oulun yliopiston monitieteinen tutkimusyhteisö, jonka tutkimuskohteena ovat opiskelijoiden opintopolut yläkoulusta ammatilliseen koulutukseen tai lukioon ja edelleen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. AVAIN tukee niin koulutuksen järjestäjien toimintaa, suunnittelua ja kehittämistä kuin kansallista päätöksentekoa ministeriötasolla.

Tutkimukset perustuvat sekä kansainvälisesti harvinaisiin, laajoihin koko Suomea ja kaikkia koulutustasoja kattaviin rekisteriaineistoihin, että oppimisanalytiikan käytön, teknologiatuettujen oppimisprosessien ja pedagogisten käytäntöjen tutkimukseen, jotka täydentävät luontaisesti toisiaan.

Tutkimustietoa tuotetaan opintojen ohjauksen työvälineeksi oppilaille, opettajille, opoille, rehtoreille ja vanhemmille sekä yläkouluun että lukioihin opiskelijoiden tulevien jatko-opintovalintojen helpottamiseksi. Tutkimuksia kootaan Julkaisut-osioon.

Oppimisanalytiikka tarjoaa digitaalisia välineitä opiskelun tehostamiseen kaikilla koulutusjärjestelmä tasoilla oleville opiskelijoille.

  • Opiskelijavalintojen kehittäminen -materiaalit löytyvät Julkaisut-osiosta.

AVAIN palvelee myös korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijarekrytoinnin kehittämistä sekä ylioppilastutkinnon uudistamista. Viime kädessä yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat koko yhteiskunnan osaamisperustaan.

AVAIN-yhteisö

Julkaisut

Ainevalintatieto

Yhteystiedot

Lisätietoja

Professori Jouni Pursiainen, puh. 0294 481641 , Jouni.Pursiainen[at]oulu.fi

Professori Hanni Muukkonen-van der Meer, puh. 0294 483622, Hanni.Muukkonen[at]oulu.fi

Professori Jarmo Rusanen, puh. 0294 481707, Jarmo.Rusanen[at]oulu.fi