Digitaalinen hyvinvointi ja terveyden edistäminen (DigiWellbeing)

Tutkimusryhmä tutkii ja arvioi digitaalisen median vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin​. Tutkimusryhmän painopistealueena ovat digihyvinvointi sekä terveyden edistäminen.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

 • Tutkijatohtori
  Niko Männikkö
 • Professori
  Maria Kääriäinen

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmän tarkoituksena on arvioida digitaalisen median vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin​ sekä väestön terveyden edistäminen.

 

Tutkimuksen painopisteet: 

 • Pääkohderyhmä: Nuoret, nuoret aikuiset (esim. opiskelijat), vanhemmat, ammattilaiset​

 • Digitaalinen hyvinvointi; ongelmallinen  sosiaalisen median, digipelaamisen ja internetin käyttö sekä teknologian monisuorittaminen​

 • Fyysinen, henkinen, psykologinen sekä sosiaalinen terveys ja hyvinvointi​

 

Tavoitteet:​

 • Tunnistaa liiallisen digitaalisen median käytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä yksilö- sekä väestötasolla​

 • Kehittää ja arvioida ohjaus- ja tuki-interventioiden vaikuttavuutta terveyteen ja hyvinvointiin paljon digitaalista mediaa käyttävillä​

 • Kuvailla paljon digitaalista mediaa käyttävien kokemuksia digitaalisen median käytöstä ja merkityksestä hyvinvoinnille

 

Ryhmämme toiminnan tavoitteena on myös:

 • Levittää tutkittua tietoa ja näyttöä nuorille/nuorille aikuisille, perheille, ammattilaisille ja päätöksentekijöille mm. koulutuksen avulla
 • Edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tutkimusnäyttöön perustuen​ kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Kehittää ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Tutkimusryhmässämme käytämme monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä (esim. järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset (meta-analyysi/meta-aggregaatio)​, poikkileikkaus- ja kohorttitutkimukset​, rekisteritutkimukset​, RCT, kvasikokeelliset tutkimukset​, laadulliset tutkimukset, teorian kehittäminen ja testaaminen).

Tutkimusryhmän jäsenet

Professori
Maria Kääriäinen
Tutkijatohtori
Niko Männikkö
Yliopisto-opettaja, Väitöskirjatutkija
Krista Hylkilä
Post doc- tutkija
Jenni Konttila

Sosiaalinen media

Meidät löydät myös somesta:

 • Instagram: digiwellbeing_oy
 • Facebook: Digiwellbeingoy