Terveysvalmennus/ohjaus (HealthCoach)

Tutkimusryhmä kehittää ja arvioi ihmislähtöisen ja digitaalisen ohjauksen/terveysvalmennuksen merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta ihmisten terveyteen, terveellisiin elintapoihin ja digitaaliseen hyvinvointiin. Kohderyhminä ovat mm. lapset ja nuoret, pitkäaikaissairaat ja paljon terveyspalveluita käyttävät.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksen painopisteet:

  • Ihmislähtöisen ja digitaalisen ohjauksen/terveysvalmennuksen vaikuttavuus ja merkityksellisyys
  • Kansalaisten terveyden, digitaalisen hyvinvoinnin ja elintapojen profilointi ja ohjaus

Tutkimuksessa käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, validoituja mittareita (CQI-P, CQI-R, CCI). Menetelminä käytetään teorian kehittämistä ja testaamista, interventio-, kohortti-, poikkileikkaus- ja rekisteritutkimusta, järjestelmällistä katsausta (meta-analyysiä/meta-aggregaatiota) ja sisällönanalyysiä.

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää johtaa professori Maria Kääriäinen. Ryhmään kuuluu tutkijoita ja post-doc tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maistervaiheen opiskelijoita.

Yhteiskunnallinen vaikutus

Tutkimusryhmässä saaduilla tuloksilla tuetaan kestävän kehityksen tavoitteita erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä eriarvoisuuden vähenemisen näkökulmista. Tutkimuksilla tuotetaan näyttöä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutuksen ja johtamisen tarpeisiin kansallisesti ja kansainvälisesti asiakkaiden/käyttäjien näkökulma huomioiden.