EU on Oulun yliopistolle tärkeä tutkimusrahoittaja

Oulun yliopiston menestys EU-rahoituksen saamisessa on jatkunut vahvana.
Tutkija Henri Pauna työskentelee valokaariuuni-simulaattorin parissa.

Oulun yliopisto saa tällä hetkellä hyvin tutkimus- ja innovaatiorahoitusta Euroopan unionilta. Monenkeskisissä Horisontti Eurooppa -yhteistyöhankkeissa Oulun yliopisto on jopa parhaassa vauhdissa Suomen yliopistoista. Rahoitusta niihin on saatu Horisontti-ohjelmakaudella jo 37 miljoonaa euroa, ja summa jakautuu ilahduttavan laajasti eri tiedekuntiin ja muihin yksiköihin.

Yksi rahoitusta saaneista on teknillisessä tiedekunnassa työskentelevä tutkijatohtori Henri Pauna. Miljoonarahoituksen saaneen hankkeen tavoitteena on kehittää vetyplasmateknologiaan perustuvaa vihreää teräksenvalmistusreittiä ja samalla edistää kiertotaloutta hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja.

”Tavoitteemme on ottaa käyttöön lähes hiilidioksidipäästötön pelkistysprosessi pyrkiäksemme Pariisin sopimuksen tavoitteeseen eli terästuotannon hiili-intensiteetin vähentämiseen 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä”, Pauna sanoo.

Globaalin metallinjalostuksen hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää huomattavasti vetyplasmapelkistyksen avulla. Se voi olla ratkaisevassa roolissa terästehtaiden nykyaikaistamisessa ja päästöjen leikkaamisessa.

Oulun yliopistossa on tiivistetty tukea Henri Paunan kaltaisille nuorille tutkijoille, jotka pyrkivät saamaan koordinoitavakseen EU-hankkeen. Ensikertalaisille suunnattu tuki onkin poikinut onnistumisia. Yliopiston sisäiseen tukiprosessiin on mahdollista hakea kahdesti vuodessa. Horisontti Eurooppa -ohjelman konsortioprojekteista on koottu tietoa henkilöstön intranetin Pation ohjesivulle.

Aiheita eri aloilta

Yliopistoa profiloiviin monitieteisiin teemoihin on viime vuosina rekrytoitu ihmisiä, jotka ovat onnistuneet saamaan rahoitusta hyvin. Esimerkiksi professori Thora Herrmann tutkii työssään ympäristönmuutoksen vaikutuksia eläin- ja kasvilajeihin sekä alkuperäiskansojen elintapoihin, kulttuureihin ja perinteisiin arktisilla alueilla. EU-rahoituksen saamisessa auttoivat todella laajat kansainväliset verkostot.

Professori Ali Mobasheri puolestaan tutkii nivelrikkoa. Hänen nykyinen tutkimuksensa keskittyy ruston biologiaan, erityisesti solujen aineenvaihduntaan, ionikanavien fysiologiaan ja nivelrikon biomarkkereihin.

Apulaisprofessori Marianne Kinnula ryhmineen pyrkii luomaan uuden oppimiskonseptin, jonka avulla lisätään nuorten ymmärrystä demokratiasta. Hanke muun muassa kartoittaa demokratiakasvatuksen trendejä Euroopan eri maissa.

Neljä MSCA Postdoctoral Fellowship -rahoitusta tuovat Oulun yliopistoon taitavia ulkomaalaisia tutkijatohtoreita, joiden alaa ovat muun muassa materiaalikehitys ja hydrologia.

Kumppanuudet tärkeitä

Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman nykyinen seitsenvuotinen kausi pyörähti käyntiin vuonna 2021. Hakuteemat ovat pitkälti samoja kuin aiemminkin, mutta myös ajan tuulet näkyvät painotuksissa: esimerkiksi mikrosirut, energiakriisi, kriittiset raaka-aineet ja komponenttipula.

”Yliopistona olemme oppineet rakentamaan parempia hankekonsortioita eli etsimään kumppaneita monipuolisesti”, sanoo tutkimusrahoitusasiantuntija Kirsi Ojutkangas.

”Tekniikan aloilla kumppaneita on löytynyt perinteisesti teollisuudesta, mutta nyt myös ihmistieteissä ja luonnontieteissä on löytynyt hyviä partnereita. Esimerkiksi professori Sylvain Sebertin uudessa hankkeessa on mukana sairaaloja sekä lihavuuteen keskittyvä European Association for the Study of Obesity.

Yliopistolle EU-raha on entistä tärkeämpää, koska opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee siitä rahoitusmallillaan vielä paremmin kuin Suomen Akatemian myöntämästä rahoituksesta. Rahoitusmalli tosin uudistuu vuoden 2025 alusta.

”Maan hallitusohjelmassakin asetetaan tavoitteeksi Suomeen ohjautuvan EU:n tutkimus- ja kehitysrahoituksen kaksinkertaistaminen. Olemme erittäin ylpeitä tutkijoistamme, jotka ovat käyneet läpi hakuprosessin ja pääsevät nyt tutkimaan mielenkiintoisia aiheitaan”, sanoo yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

”Menestys hauissa lisää uskottavuutta muissa EU-maissa. Tutkijat pääsevät entistä helpommin mukaan uusiin, laadukkaisiin konsortioihin ja Oulun yliopistoa pidetään arvokkaana partnerina”, iloitsee ylipiston tutkimus- ja projektipalveluiden johtaja Emma Pirilä.

Horisontti Eurooppa, EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa kaikkiaan 95 miljardilla eurolla vuosina 2021–2027. Ohjelmalla EU pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta, auttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja parantaa EU:n kilpailukykyä ja kasvua.

Lisätietoa tulevaisuuden vetytalouden ja kestävän terästuotannon tutkimuksesta ja prosessimetallurgian tutkimuksesta

Uutinen 27.9.2022: Oulun yliopisto ennätysvauhdissa EU-tutkimusrahoituksen saamisessa

Kuva: Tutkija Henri Pauna työskentelee valokaariuuni-simulaattorin parissa.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024