Hallitus keskusteli kampusten kiinteistöasioista ja visiotyöryhmän raportista

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 31.1.2023 keskustellut kampusten kiinteistöasioista sekä kampusvisiotyöryhmän raportin skenaarioista ja jatkotoimenpiteistä.

Hallitus keskusteli Oulun normaalikoulun tila-asioista esitetyn katsauksen pohjalta ja valtuutti rehtori Jouko Niinimäen selvittämään ja käymään keskustelua väistötilavaihtoehdoista yhdessä normaalikoulun kanssa.

Kampusvisiotyöryhmä esitteli loppuraporttinsa Oulun yliopiston hallitukselle 13.12.2022 pidetyssä kampusvisioseminaarissa. Työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ylioppilaskunta OYY:n edellinen hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen, päätyi visiotyössä kolmeen erilaiseen skenaarioon mahdollisista seuraavan 25 vuoden aikajänteellä toteutettavista yhtenäisistä kampusratkaisuista Oulun yliopistolle. Visiotyöryhmän raportti on tutustuttavissa Oulun yliopiston verkkosivuilla.

Kokouksessaan hallitus myös merkitsi tiedoksi uuden ilmoituskanavan käyttöönottoon liittyvän politiikan ja siihen liittyvät asiakirjat. Ilmoituskanavassa voi ilmoittaa nimettömästi EU:n tai kansallisten säädösten rikkomisia, jotka liittyvät esimerkiksi julkisiin hankintoihin, henkilötietojen suojaan, eläinten terveyteen, tietojärjestelmien turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun. Kanavan taustalla on EU:n niin sanottu Whistleblower-direktiivi. Ilmoituskanava otetaan käyttöön Oulun yliopistossa 1.3.2023.

Hallitus päätti, että johdon tulospalkkio-ohjelman vaikuttavuutta ja päivitystarvetta selvitetään kevään 2023 aikana. Päätös ohjelman käyttämisestä vuoden 2023 osalta tehdään vasta selvityksen valmistumisen jälkeen.

Yliopiston hallitus ja pöytäkirjat

Viimeksi päivitetty: 3.2.2023