Koltansaamen pääaineopinnot Giellagas-instituutissa alkavat alkeista syksystä 2023 lähtien

Koltansaamen yliopisto-opintojen opetussuunnitelma uudistuu perusteellisesti vuonna 2023. Тähän saakka yliopiston pääaineopinnoissa opiskelijoiden on pitänyt osata koltansaamea jo entuudestaan, mutta ensi vuodesta alkaen opinnot alkavat alkeista. Näin ollen kuka tahansa, jolla on yleiset edellytykset opiskella yliopistossa, voi ensi keväästä lähtien hakea opiskelemaan koltansaamea pääaineena.

Teâđtõs säämas / tiedote koltansaameksi

Miten opiskelemaan?

Opiskelijaksi haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Hakuaika on 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00. Lisätietoja Opintopolusta.

Koltansaamen hakijat osallistuvat saamen kielen valintakokeeseen Oulun yliopistolla 5.6.2023. Valintakoe on aineistopohjainen. Kokeessa testataan hakijoiden yleistä valmiutta kielen opiskeluun sekä motivaatiota. Kokeeseen kuuluu myös haastattelu.

Koltansaamesta tulee uudistuksen myötä myös vapaa sivuaine. Oulun yliopiston opiskelijat voivat valita vapaasti koltansaamen perus- ja aineopintojen kursseja. Muiden yliopistojen opiskelijat sekä ne kiinnostuneet, jotka eivät ole opiskelijoita lainkaan, voivat hakea kursseille erillistä opinto-oikeutta.

Opintojen suorittamisesta

Koltansaamen opinnot järjestetään pääasiassa ilta-aikaan etäopetuksena Zoomin kautta. Teknisenä vaatimuksena on oma tietokone, mikrofoni-kuuloke-yhdistelmä ja web-kamera (esim. kannettavan tietokoneen sisäänrakennettu kamera riittää). Opiskelijan internetyhteyden on oltava riittävän hyvä, jotta etätunneille osallistuminen on mahdollista ilman kohtuuttomia teknisiä ongelmia. Mahdollisuuksien mukaan kursseilla järjestetään lähitapaamisia noin kerran tai kaksi vuodessa.

Koska opetus on iltaisin, opintoihin on mahdollista osallistua myös päivätyön ohessa. Opintoihin vaadittava työmäärä pitää kuitenkin ottaa huomioon aikatauluttamisessa, sillä kursseihin kuuluu kontaktiopetuksen lisäksi myös paljon itsenäistä työskentelyä.

Pääaineopiskelijoille opiskelu edellyttää Oulussa asumista ainakin osan opiskeluajasta, sillä opintoihin kuuluu pääaineen (koltansaamen) lisäksi runsaasti sivuaineopintoja ja yleisiä opintoja, joista osaa ei voi suorittaa etäopiskeluna.

Tietoja opintojen sisällöstä (PDF)

Lisätietoja voi kysyä koltansaamen yliopisto-opettaja Miika Lehtiseltä.

Giellagas-instituutin kotisivu

Viimeksi päivitetty: 9.12.2022