Lukuvuosi käynnistyy lähellä ja etänä 

Oulun yliopiston lukuvuosi on käynnistynyt uusien opiskelijoiden orientaatio-opinnoilla. Syyslukukaudella opetusta järjestetään lähi- ja etäopetuksena. Oulun yliopiston lukuvuoden 2021–2022 virtuaalista avajaisjuhlaa 6.9. ovat tervetulleita seuraamaan kaikki yliopistolaiset, opiskelijat, alumnit ja yliopiston ystävät.

Uusien opiskelijoiden orientaatiotapahtumissa kampuksilla opiskelijat tutustuvat toisiinsa, saavat tietoa omasta koulutusalastaan ja akateemisten opintojen aloittamisesta. Opintonsa aloittaa nyt lähes 2800 uutta opiskelijaa. Syyslukukaudella opinnot on suunniteltu järjestettäväksi lähiopetuksena, etäopetuksena, monimuoto-opetuksena sekä hybridiopetuksena sen mukaan kuin opetus on pedagogisesti mielekästä. Koronapandemian kehittymistä seurataan jatkuvasti.

Uuden lukuvuoden alkaessa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki toivottaa opiskelijat ja yliopistoyhteisön tervetulleeksi opiskelun ja työn uuteen normaaliin: ”Uusi normaali on erilainen kuin vanha normaali. Näyttää siltä, että hybridiopiskelusta, jossa sekä läsnä olevat ja etänä olevat ovat mahdollisimman samassa asemassa, tulee valtavirtaa.”

Keskusteluissaan yliopistoyhteisön kanssa rehtori Niinimäki on havainnut, että opiskelijoilla ja opettajilla on erilaisia odotuksia siitä, miten uutta etätyössä opittua riippumattomuutta ajasta ja paikasta halutaan käyttää: ”Työn ja opiskelun uusia kulttuureita muodostettaessa on tähdättävä osallisuuden varmistamiseen ja pyrittävä siihen, että riippumatta siitä, onko etänä vai läsnä, syntyy aito osallisuus.” Lue rehtorin blogi.

Tukea opiskelijoille, hyvinvointituutorit ja monipuolisia opintouutuuksia

Koronaepidemian vuoksi etäopiskelu on jatkunut jo puolitoista vuotta. Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille tukea ja apua monin tavoin esimerkiksi opinto- ja uraohjauksen palveluina. Yksilöohjauksen lisäksi yliopiston opintopsykologit järjestävät monipuolisia kursseja ajanhallintaan ja opiskelutaitoihin.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan OYYn asiantuntijat neuvovat opiskelijoita, ja OYY on käynnistänyt matalan kynnyksen hyvinvointituutoroinnin, Tuutorit vievät opiskelijoita kokeilemaan uusia liikunta- ja kulttuurielämyksiä ja -harrastuksia. Jopa noin 40 uutta hyvinvointituutoria haetaan parhaillaan.

Opiskelijat saavat uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen – esimerkiksi 140 virtuaalikurssia eurooppalaisissa yliopistoissa UNIC-verkostossa. Oulun ja Lapin yliopistojen opiskelijoille on tarjolla uusi ympäristötutkimuksen opintokokonaisuus. Lisää monipuolisista verkkovalmennuksia löytyy opiskelijan uutisista.

Tervetuloa uuteen lukuvuoteen

Viimeksi päivitetty: 31.8.2021