Suomen Akatemialta 12 miljoonaa euroa vahvistamaan Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialoja

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi vuosille 2023–2028. Oulun yliopistolle myönnettiin 12 miljoonaa euroa tukemaan sen ennestään vahvoja tutkimusaloja, jotka liittyvät kestäviin materiaaleihin ja järjestelmiin, digitalisaatioon sekä ilmastonmuutokseen pohjoisessa ympäristössä.
Neljä henkilöä vaalean seinän edessä heittelee lunta, seinään heijastuu puun varjo.

Oulun yliopistolle profilaatiorahoitusta myönnettiin kolmelle tutkimusteemalle: vetytalous ilmastonmuutoksen ratkaisuna (H2Future), ihmisen vahvuudet digitalisoituvassa maailmassa (Hybrid Intelligence) sekä globaali muutos ja arktisen ympäristön ja ihmisen kestävät suhteet (Front). Uudet tutkimusteemat vahvistavat jo olemassa olevia tutkimuksen profiilialoja ja linkittävät niitä uusiin monitieteisiin aiheisiin.

Nyt rahoituksen saaneille teemoille osoitetaan Oulun yliopiston omaa vastinrahoitusta Suomen Akatemian rahoituksen verran, kuten on tehty aiemmissa profilaatiorahoituksissa. Vastinrahoituksen kanssa kyseessä on 24 miljoonan euron kokonaisuus.

Oulun yliopiston hakemus sijoittui jälleen profilaatiohakukierroksen kärkeen ja arvioitiin kolmanneksi parhaaksi kaikista hakemuksista. Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi Oulun yliopiston hakemuksen erinomaiseksi. Yksi tutkimusteema, H2Future, sai kuusiportaisella arviointiasteikolla korkeimman arvosanan 6/6. Vetytutkimukseen kohdistuu suurta painetta ja toiveita huomattavasta hiilidioksidipäästöjen vähentymisestä eri aloilla. Oulun yliopiston nousu yhdeksi maamme tärkeimmistä vetytutkimuksen keskuksista nojaa monitieteiseen tutkimusperinteeseen. Tutkimuksella edistetään vedyn puhtaita tuotantoteknologioita, vedyn hyödyntämistä terästuotannossa ja vetyä kestävien terästen kehittämistä.

Hybrid Intelligence -teema (HI) pyrkii yhdistämään ihmisten ja koneiden vahvuudet eettisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. HI-tutkimus linkittää Oulun yliopiston huippuosaamista tunnetekoälyn, oppimisprosessien ja havainnointitekniikan aloilla tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämiseen esimerkiksi koulutuksessa ja hoitotyössä.

Front-teemassa tutkitaan ihmisten, organisaatioiden ja ympäristön resilienssiä eli muutoskykyä ja kestävyyttä. Tavoitteena on laajentaa tietämystä, jota tarvitaan resilienssin vahvistamiseksi globaaleissa muutoksissa ja kestävyyden viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa. Ihmisen ja ympäristön suhteita ja kestävyyttä tarkastellaan monitieteisesti ja eri aluetasoilla.

Suomen Akatemian profilaatiorahoitus on syventänyt Oulun yliopiston tutkimusta profiilialoilla ja 6G-lippulaivassa jo vuosien ajan. Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi iloitsee myönnetystä rahoituksesta.

”Rahoitus osoittaa, että olemme onnistuneet määrätietoisessa yliopiston tutkimusprofiilin terävöittämisessä ja suomalaisen tutkimuksen laadun kehittämisessä. Tutkimusryhmiltämme kerätyt tutkimusaiheet ja toimenpiteet rakentuvat vakiintuneille vahvuuksillemme ja tarjoavat hyviä mahdollisuuksia monitieteiseen tutkimusaiheiden laajentamiseen ja yhdistämiseen. Suuret kiitokset kaikille valmisteluun osallistuneille ja erityisesti tutkimusteemojen vetäjille Marko Huttulalle, Sanna Järvelälle ja Jarkko Saariselle.

Yliopisto sai arviointipaneelilta kiitosta myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävistä suunnitelmista sekä kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista.

Suomen Akatemian PROFI-rahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Vuosina 2015–2019 PROFI-haku toteutettiin vuosittain (PROFI1-5) nelivuotisille rahoitusjaksoille. Kuudennesta, vuoden 2020 hausta lähtien haku toteutetaan joka toinen vuosi kuusivuotisille jaksoille. Profiloitumisalue on tarkoin valittu tutkimusalue tai temaattinen tutkimuskokonaisuus, jota yliopisto aikoo kehittää strategiansa mukaisesti.

Suomen Akatemia myönsi profiloitumisrahoitusta yhdeksälle yliopistolle yhteensä 100 miljoonaa euroa. Myönnöt vaihtelevat 2,2 miljoonasta eurosta 30,1 miljoonaan euroon. Yliopistojen hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa, jonka jäsenet koostuivat eurooppalaisten yliopistojen rehtoreista ja vararehtoreista.

Suomen Akatemian profilaatiorahoitus mahdollistaa säännöllisesti korkeatasoisia rekrytointeja Ouluun ja Suomeen. Tutustu profilaatio-ohjelmissamme hiljattain aloittaneisiin professoreihin:

Thora Herrmann yhdistää työssään tiedettä ja taidetta – ympäristönmuutoksen vaikutukset eläin- ja kasvilajeihin sekä alkuperäiskansoihin arktisilla alueilla

Kiinnostus luontoon ohjaa lääketieteen tutkijaa Ali Mobasheria kohti uusia ratkaisuja nivelrikkoon – tuki- ja liikuntaelinten biologia

Professori Minna Isomursun missio: Teknologiaa terveyttä edistämään – hoitopolkujen digitalisaatio, terveys ja teknologia, isot datainfrat

Lue lisää

Suomen Akatemian tiedote

Oulun yliopiston tutkimuksen huiput

Tulevaisuuden vetytalous ja kestävä terästuotanto

Viimeksi päivitetty: 13.1.2023