Uusi lääketieteen tekniikan koulutus alkaa Oulun yliopistossa syksyllä 2024

Oulun yliopistossa on pitkään tehty lääketieteen tekniikan alan tutkimusta, jonka tuloksena on myös syntynyt uusia terveysteknologian tuotteita markkinoille. Syntyneeseen osaamiseen perustuen alkaa yliopistossa uusi lääketieteen tekniikan koulutus syksyllä 2024.

Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala, ja terveydenhuollon digitalisaation ja sote-uudistuksen arvioidaan lisäävän osaavien asiantuntijoiden tarvetta edelleen. Uudesta koulutuksesta valmistuvien diplomi-insinöörien arvioidaan sijoittuvan asiantuntijatehtäviin työelämään erityisesti teollisuuteen mutta myös tutkimus- ja terveydenhuoltosektoreille ja julkishallintoon.

”Lääketieteen tekniikka on perinteikäs ja monitieteinen ala, joka yhdistää tekniikkaa, lääketiedettä ja luonnontieteitä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Alan teollisuus käyttää usein käsitettä terveysteknologia. Terveysteknologisten tuotteiden kehittämiseksi ei riitä teknologisten työkalujen hallinta, vaan tulee ymmärtää myös ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, jotta tuotteet voidaan kehittää mahdollisimman tarkoiksi ja luotettaviksi. Tätä varten tutkinto-ohjelmamme yhdistää tekniikan alan ja terveysalan opintoja painottuen teknologiaan ja sen soveltamiseen terveydentilan mittaamisessa sekä terveysteknologisiin järjestelmiin”, sanoo alalla pitkään työskennellyt professori Tapio Seppänen Oulun yliopistosta.

Uudessa lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kolmivuotiset kandidaatin opinnot ja jatketaan kaksivuotisiin maisterivaiheen opintoihin. Opinnoissa voi monipuolisesti yhdistää terveysteknologiassa sovellettavaa tieto-, mittaus-, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaa, kuvantamismenetelmiä sekä biolääketiedettä ja luonnontieteitä.

Opintojen edetessä opiskelija voi valita kiinnostavimman opintosuunnan, joita ovat lääketieteellinen data-analyysi, biolääketieteelliset materiaalit ja kuvantaminen sekä terveysteknologisten esineiden internet.

”Lääketieteen tekniikan koulutusta on käynnistetty myös muissa suomalaisissa korkeakouluissa, sillä terveysteknologian alan yritysten määrä kasvaa vauhdilla ja teknologian vienti on suurimpien joukossa high-tech-viennissä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työpaikkoja on runsaasti start-up-yrityksistä aina globaaleihin markkinajohtajiin lukeutuviin yrityksiin. Tutkinto antaa valmiudet toimia niin Suomessa kuin ulkomailla voimakkaasti kasvavan teollisuuden palveluksessa”, kuvaa professori Seppänen.

Haku suomenkielisiin kandidaattivaiheen opintoihin on maaliskuussa 2024 ja haku englanninkieliseen maisteriohjelmaan tammikuussa 2024.

Tutustu tarkemmin uuteen lääketieteen tekniikan kandidaattiohjelmaan

Tutustu tarkemmin lääketieteen tekniikan maisteriohjelmaan

Viimeksi päivitetty: 4.10.2023