Uusia akatemiahankkeita, akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita Oulun yliopistoon

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset uusista akatemiahankkeista, akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista. Oulun yliopistossa aloittaa 1.9.2021 17 akatemiahanketta, 9 tutkijatohtoria ja 2 akatemiatutkijaa. Yhteensä Oulun yliopiston tutkijat saivat rahoitusta 10,6 miljoonaa euroa.

Oulun yliopistoon rahoitusta myönnettiin mm. erilaisten sairauksien ymmärtämiseen ja lääkehoidon kehittämiseen liittyvään tutkimukseen sekä kestävään kehitykseen kytkeytyvään tutkimukseen.

Akatemiatutkijan rahoitus myönnetään tutkijan palkkaan viisivuotiskaudeksi ja tutkijatohtorin rahoitus tutkijan palkkaan kolmeksi vuodeksi. Akatemiahankkeissa työskentelee eri tutkijanuravaiheiden tutkijoita useamman vuoden ajan. Akatemiahankkeet ovat sekä hakemusten että myöntöjen määrällä ja rahoitusvolyymilla mitattuna Akatemian keskeisimpiä rahoitusmuotoja.

Akatemiahankkeet 1.9.2021 – 31.8.2025

Caglar Elbuken: NanoEngineered Self-Assembling Vesicle Production Line (NESAV)

Ulla Haverinen-Shaughnessy: Infektiosairauksien leviämisen paikallinen ja ajallinen mallintaminen koulu- ja hoitorakennuksissa

Vesa-Pekka Herva: Kaivostoiminta ja outo maanalainen maailma: kulttuuri, kulttuuriperintö ja kaivostoiminnan vaikutukset pohjoisimmassa Euroopassa

Jussi-Pekka Jansson: Pikosekuntitarkkoja, korkearesoluutioisia, SPAD-perusteisia CMOS vastaanotintekniikoita reaaliaikaiseen täyden kemiallisen sormenjäljen tuottavaan Raman-spektroskopiaan

Janne Järvinen: Laskentatoimi, hiili ja organisaatioiden päätöksenteko / Konsortio: CARACC

Peppi Karppinen: Solujen happisensorit ja muut 2-oksoglutaraattista riippuvaiset entsyymit neurologisten ja muiden sairauksien lääkekohteina

Vesa Kiviniemi: Lisääntynyt aivojen hengityspulsaatio glymfaattisen konvektion häiriön merkkinä

Juha Kostamovaara: Pulssinkulkuaikamittaukseen perustuva täysin elektroninen 3D kuvantaminen (1.9.2021 - 31.8.2024)

Timo Liimatainen: Sydämen sähköisen toiminnan ja sydänlihasfibroosin kuvantaminen

Ulla Petäjä-Repo: Uusia lääkeainekohteita G-proteiinikytkentäisistä orporeseptoreista

Taina Pihlajaniemi: Kollageeni XIII-riipuvaiset myasteniat - mekanismit ja hoidolliset mahdollisuudet

Anna Maria Pirttilä: Nevasirppisammalen ja sen mikrobien käyttö kaivosvesien puhdistuksessa (MoPoW)

Juha Tanskanen: Hemiselluloosan hyödyntämisprosessin synteesin kehittäminen hyödyntäen molekyylisuunnittelun työkaluja (HemiProMo) / Konsortio: HemiProMo

Ville-Veikko Telkki: Ultranopean Laplace-NMR:n biokemialliset sovellukset

Antti-Heikki Tölli: Välimuistilla tuettu millimetriaalto-pohjainen langaton yhteys immersiivisiin digitaalisiin ympäristöihin

Lumi Viljakainen: Monarkiasta polyarkiaan - sosiaalisessa rakenteessa tapahtuneen muutoksen genominen tutkimus

Rikkert Wierenga: Katalyyttien kontrollointi anionien avulla / Konsortio: COCOA

Akatemiatutkijat 1.9.2021 – 31.8.2026

Andreas Hauptmann: Tarkka kuvantaminen ääntä ja valoa käyttäen (AI-SOL)

Roger Norum: Pohjoisen päätepisteet: Sosio-ekologisesti kestävän kehittämisen ja liikkumisen nykyisyys ja tulevaisuudet arktisessa Fennoskandiassa

Tutkijatohtorit 1.9.2021 – 31.8.2024

Anne Hietava: Kohti hiilineutraalia terästä; biokoksia ja pellettejä vetyä sisältävässä atmosfäärissä tutkien

Tuomas Hämälä: Kokogenomin duplikaatioiden vaikutus sopeutumisen geneettiseen ja genomiseen arkkitehtuuriin

Markus Leinonen: Aikakriittinen kommunikointi esineiden internet -järjestelmissä

Tuomo Mantere: Genomin optinen kartoittaminen rakenteellisten muutosten tunnistamiseksi perinnöllisen rintasyöpäalttiuden ja selvittämättömien geneettisten sairauksien taustalta

Konstantin Mikhaylov: Moniradioyhteysteknologian liitettävyys droonien turvallisuuden parantamiseksi

Ezeogo Obaji: Malarialoisen aktiinin ATP-hydrolyysin ja fosfaatin vapautuksen rakenteellinen perusta - mahdollisuuksia loisen liikkumisen säätelyyn

Basak Sakcak: CHiMP: Liikeprimitiivien piilotetut haasteet

Sumita Sharma: Osallistava tekoäly koululaisten kanssa

Eeva Slitz: Ihmisen aineenvaihdunnan multiomiikkatutkimus kardiometabolisten sairauksien ymmärtämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

Akatemiahanke-, tutkijatohtori- ja akatemiatutkijarahoituksen lisäksi Suomen Akatemia myönsi rahoitusta myös kliinisille tutkijoille. Oulun yliopistosta kliinisen tutkijan rahoituksen sai Elisa Rahikkala harvinaissairauksien geneettisiä taustatekijöitä, kliinisiä piirteitä ja epidemiologiaa Pohjois-Suomessa tarkastelevaan tutkimukseen. Rahikkala työskentelee Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Viimeksi päivitetty: 4.6.2021