Ulla Haverinen-Shaughnessy

TkT

Professori
Hyvä sisäilma ja rakennusterveys

Yhteensä 55 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 2331, joista eniten siteerattu julkaisu 263. Julkaisujen h-indeksi on 25.00. (Google Scholar)

Biografia

Sisäympäristön laadun merkitys kasvaa ilmastonmuutoksen ja maailmanlaajuisten pandemioiden aikakaudella.

Kehitän tutkimusta ja koulutusta hyvän sisäilman ja rakennusterveyden alalla. Koulutus kohdistuu sekä perustutkinto-opiskelijoihin että maisteri- ja tohtoriopiskelijoihin. Uusia tohtorikoulutettavia kannustetaan hakemaan ohjelmaan, jossa he voivat osallistua kansainväliseen monialatutkimukseen ja löytää uusia ratkaisuja sisäympäristön laadun, rakennusten käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tutkimusalueitani ovat mm.: Sisäympäristön laadun jatkuva seuranta; Koulurakennukset, sisäympäristön laatu, terveys ja oppimistulokset; Rakennusten kosteus- ja homevaurioiden arviointi; Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutukset sisäympäristön laatuun, asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Käytettäviä menetelmiä ovat mm.: Sisäympäristön laadun reaaliaikainen seuranta paikallisten, toistuvien ja/tai pitkän aikavälin trendien havaitsemiseksi; Uudet menetelmät mikrobialtistuksen pienentämiseksi (korjaukset, kiinteistönpito); Tilastollisten analyysimenetelmien ja aikasarjamallinnuksen soveltaminen suurissa tietokannoissa.

Tutkimusaiheet

  • Rakennusten terveellisyys
  • Sisäympäristön laatu
  • Energiatehokkuus
  • Kosteus- ja homevauriot
  • Terveysvaikutusten arviointi

Social media

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • International Society for Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ)
  • ISIAQ tieteellis-teknillinen toimikunta, sisäympäristön laadun ohjearvot
  • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Ohjauskokemus

Indoor Environmental Quality, Pupil’s Health and Academic Performance
  • Oluyemi Toyinbo, PhD (2017)