Yksilölliset opintojärjestelyt ovat opiskelijan oikeus ja yliopiston velvollisuus

Tiesithän, että sinulla on terveydellisin perustein mahdollista hakea opintopsykologilta suositus yksilöllisistä opintojärjestelyistä? Yksilölliset opintojärjestelyt tarkoittavat mahdollisuutta tulla huomioiduksi yksilönä, jonka osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan yliopistossa terveydellisistä seikoista huolimatta.

Yksilöllisten opintojärjestelyiden tarve opintojesi aikana voi vaihdella. Osa kursseista tarjoaa jo nyt monipuolisia vaihtoehtoja osaamisen osoittamiseksi. Eteesi voi kuitenkin tulla kursseja, joiden suorittamiseksi on mietittävä jokin vaihtoehtoinen tapa. Suositusten tarkoituksena on mahdollistaa opintojesi eteneminen, ei ohittaa arviointia tai laskea arviointikriteereitä.

Yksilölliset opintojärjestelyt antavat sinulle opiskelijana oikeuksia ja vastuita. Oikeutesi on saada suosituksia vaihtoehtoisista suoritustavoista sekä muista opintojärjestelyistä. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssiopettajan vastuulla on laatia tarvittavat käytännön järjestelyt, joiden turvin voit osallistua opetukseen ja osoittaa osaamisesi.

Ylioppilaskunta OYY on koonnut opiskelijan oikeudet nettisivuilleen. Opiskelijana vastuullasi on hakea terveydenhuollosta tarvittavat lausunnot, joiden pohjalta opintopsykologit voivat suositella yksilöllisiä opintojärjestelyjä. Suositus opintojärjestelyistä tulee esittää kurssiopettajalle mielellään jo heti kurssin alussa, jotta tarvittavat järjestelyt kurssin suorittamista ja arviointia varten ehditään tehdä.

Muistathan siis toimia ajoissa suositusten hakemisen suhteen ja niistä kurssiopettajalle viestimisessä! Saatuasi suositukset ne ovat voimassa viisi vuotta ja niitä voidaan muokata tarpeen mukaan. Oulun yliopiston saavutettavuus opinnoissa -nettisivuilta löydät lisätietoa aiheesta. Kurssiopettajat voivat myös tarvittaessa konsultoida opintopsykologeja suosituksiin liittyen.Lisätietoa palveluista Oulun yliopistossa:

Lisätietoa aiheesta muissa palveluissa:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Pia Partanen, opintopsykologi

Sanna Kangasniemi, sosiaalipoliittinen asiantuntija OYY (9/2022 asti)

Viimeksi päivitetty: 26.9.2022