Hyväkään tuote ei myy itse itseään

Kauppatieteiden tohtori Minna Törmälä työskentelee markkinointipäällikkönä 9Solutions Oy:llä, jonka erikoisalaa on hoitajien ja asiakkaiden avuksi kehitetty teknologia.
Alumni seisoo keskellä Linnanmaan sinistä lasikäytävää.

Hyväkään tuote ei myy itse itseään

Tapasin yrityksemme toimitusjohtajan jo opiskeluaikoina, kun kävin haastattelemassa häntä graduani varten. Sittemmin meillä on ollut useita yhteisiä projekteja ja keräsin myöhemmin myös väitöskirjaani varten aineistoa juuri tästä firmasta. Olin siis melkein kymmenen vuotta seurannut yrityksen kasvua ja kehitystä, kunnes toimitusjohtaja otti viime vuoden keväällä yhteyttä, että heillä olisi markkinointipäällikön tarve.

Pienestä yrityksestä kasvuyritykseksi

Työssäni parasta on se, että kasvavassa firmassa saan melko pitkälti luoda itse oman työnkuvani. Markkinointipäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä saan olla seuraamassa voimakkaassa kasvussa olevan yrityksen transformaatiota pienestä yrityksestä kasvuyritykseksi. Työssä on parasta tietysti myös siihen kuuluva tietynlainen luovuus sekä se, että työ on merkityksellistä.

"Tuotteillamme voidaan oikeasti helpottaa hoitajien työtä tai parhaassa tapauksessa tukea iäkkäiden ihmisten kotona asumista teknologian avulla."

On tärkeä ymmärtää asiakasta

Markkinoinnilla vaikutetaan ihmisten ajatuksiin asioista ja ilmiöistä. Vanha sanonta ”hyvä tuote myy itse itsensä” on jo aikaa sitten kuopattu. On yhä tärkeämpää ymmärtää asiakasta ja hänen ajatteluaan. Monesti ajattelemme asioita itsemme kautta joko henkilökohtaisesti tai oman yrityksemme näkökulmasta. Olennaisempaa on saada viesti sellaiseksi, että se resonoi vastaanottajassa. Ihmiset ovat fiksuja ja tiedostavia. Parhaimmassa tapauksessa voi saada ihmiset kiinnostumaan ja vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä.

Tekemisen kautta oppii

"Oma harrastuneisuus on tosi tärkeää ja sitä kannattaa pitää yllä oli se sitten kirjoittamista, valokuvausta, kuvankäsittelyä tai vaikka data-analytiikkaa. Hakeudu kesätöihin alalle tai ota rohkeasti tehtäväksi vaikkapa tutun järjestön tai seuran markkinointi."

Kevytyrittäjyys on myös hyvä keino päästä testaamaan taitojaan käytännössä, sillä moni pieni yritys tarvitsee apua markkinoinnissa. Tekemisen kautta oppii! Samalla oppii myös myymään omaa osaamistaan. On myös olemassa maksuttomia online-koulutuksia, joiden avulla omaa osaamistaan voi kehittää.

Pohjoisessa yhteistyön merkitys korostuu

Aktiivinen ja rohkea verkostoituminen voi tuottaa hedelmää yllättävissäkin tilanteissa ja sen olen itsekin huomannut. Täällä pohjoisessa yhteistyön merkitys korostuu. Maailmanlaajuisesti katsottuna kaikki yritykset täällä joutuvat ponnistelemaan tunnettavuuden ja uskottavuuden eteen. Kun yksi menestyy, se on muidenkin etu. Olen hyvin ylpeä oululaisuudesta ja pohjoisuudesta. Siitä ei koskaan ole ollut haittaa maailmalla. Kolikon toisella puolella ovat pohjoisen erottuvuus ja ainutlaatuisuus.

Teksti: Kati Valjus. Kuva: Mikko Törmänen.

Minna Törmälä

• Kauppatieteiden tohtori, maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehto markkinointi
• Sivuaineet: yritysjuridiikka ja johtaminen sekä muotoilujohtaminen Lapin yliopistossa
• Markkinointipäällikkö, 9Solutions Oy

Tutustu alan opiskeluun

Opiskele kauppatieteitä kandidaattiohjelmassa tai maisteriohjelmassa.