Monitieteisen tutkimuksen keskusten strategia

Monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön edistäjä

Monitieteisen tutkimuksen keskukset edistävät systemaattisesti Oulun yliopiston monitieteistä tutkimusta globaalien haasteiden alueilla erityisesti kärkihankkeiden avulla. Toimimalla aktiivisessa yhteistyössä tiedekuntien kanssa monitieteisen tutkimuksen keskukset kehittävät Oulun yliopiston monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusprofiilia esimerkiksi ennakointityön avulla. Monitieteisen tutkimuksen keskusten yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella ja sidosryhmäyhteistyöllä lisätään tutkimustulosten vaikuttavuutta.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

  • Monitieteisen tutkimusyhteistyön mahdollistaminen erityisesti kärkihankkein, jotta saavutetaan kansainvälisesti merkittäviä tutkimustuloksia.
  • Strategisen profiloinnin edistäminen ja uusien monitieteisten ja tieteidenvälisten tutkimusavausten tunnistaminen esimerkiksi ennakointityöllä sekä niiden tukeminen.
  • Vuorovaikutus tutkimusrahoittajiin ohjaamaan tutkimus- ja rahoitusohjelmien sisältöjä.

Koulutus

Korkealaatuisen ja monitieteisen tohtorikoulutuksen tukeminen ja väitöskirjatutkijoiden vuorovaikutuksen edistäminen.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Monitieteisen tutkimuksen keskukset osallistuvat ja kannustavat tutkijoita yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja sidosryhmäyhteistyöhön tutkimustulosten vaikuttavuuden lisäämiseksi ja tutkimuksen tason nostamiseksi.

Hyvinvoiva yhteisö

Tutkijoiden tieteenalat ylittävän verkostoitumisen lisääminen yhteisöllisyyden edistämiseksi, erityisenä kohderyhmänä kärkihanketutkijat verkostoineen.