Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma

Pohjois-Suomen kohortit muodostavat koko elinkaaren kattavan hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman, jonka tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Kattavammin tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelmasta löytyy englanninkielisiltä sivuilta.

Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma

Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma (NFBC) on pitkittäinen tutkimusohjelma, jonka tarkoituksena on tukea kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Pohjois-Suomen syntymäkohorttien, NFBC1966 ja NFBC1986, aineistojen keruu on alkanut jo tutkittavien äitien ollessa raskaana vuosina 1965 ja 1985. Tutkimusaineistoa on kerätty yli 20 000 kohorttilaisesta säännöllisin väliajoin. Lisäksi tutkimustietoa on kerätty heidän vanhemmiltaan (tutkittavien kokonaislukumäärä noin 70,000). Näitä ainutlaatuisia aineistoja täydentävät sekä ikääntyvistä henkilöistä Pohjois-Suomessa kerätyt aineistot, Oulu1935 ja Oulu1945 että Nuoret Pohjois-Suomessa -tutkimus.

Laajan monitieteellisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten sikiöaikaisen ja varhaislapsuuden tekijät vaikuttavat yksilön riskiin sairastua pitkäaikaisiin sairauksiin kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyden häiriöihin, ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Kerätyn aineiston avulla voidaan tutkia laajasti elämänkaareen vaikuttavia tekijöitä, polkuja terveyteen ja sairauksiin sekä ymmärtämään sosiaalisten, geneettisten ja ympäristötekijöiden rooleja läpi kahden sukupolven.

Tutkimusohjelmasta voi hakea kerättyjä tutkimustietoja Oulun yliopiston kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Alla olevasta linkistä pääset Pohjois-Suomen syntymäkohortit pääsivulle, joka kokoaa Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman ja Arctic Biopankin ja tilastotieteen palvelut. Sieltä löydät myös yhteystiedot ja tutkimusuutisia.