Ruotsi – Svenska

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi – näin on perustuslaissa säädetty. Lisäksi Suomessa on lailla turvatut vähemmistökielet; saamen kielet ja viittomakieli. Ruotsin kieli sisältyy yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä (= käynyt lukion) suomen kielellä ja suomi silloin, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä ruotsin kielellä.

Ruotsin osaaminen on tärkeä taito työelämässä. Tarvitset sitä aina hakiessasi valtion ja kuntien virkoihin. Suomen kuntiin, joissa ruotsi on kunnan pääkieli, vaaditaan virkaan hakevalta hyvä taito.  Suomenkielisiin kuntiin riittää tyydyttäväkin taito. Pohjoismaista löytyy työtä ja opiskelumahdollisuuksia, ja ruotsihan on helppo kieli, sitä vain ei aina niin paljon tule käytettyä tai kuunneltua.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen ruotsin kursseilla hankit oman koulutusalasi ja ammattisi kieli- ja viestintätaitoja opettelemalla alakohtaista sanastoa sekä syventämällä kulttuurin tuntemusta.  Ruotsin puhuminen, erityisesti työelämän tilanteissa, on olennainen osa ruotsin kurssien sisältöä. Tunneilla puhut ryhmissä ja pareittain sekä pidät pieniä tai isompia esityksiä.

Vi ses på kurserna!

Kurssit tiedekunnittain

Ilmoittaudu vain kirjallisen kielitaidon koodilla, suullisen kielitaidon osio sisältyy aina samaan kurssiin.

901030Y Toinen kotimainen kieli, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y Toinen kotimainen kieli, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

 

 

901032Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (KTK),
1 op

901033Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (KTK),
1 op

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssi verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy koodilla 901048Y Nätkurs i svenska. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

 

 

901034Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (LuTK),
1 op

901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (LuTK),
1 op

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssi verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy koodilla 901048Y Nätkurs i svenska. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

 

901036Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (LL),
1 op
901037Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (LL),
2 op

901038Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HLL),
1 op
901039Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HLL),
2 op

901040Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito
(terv.tiet.), 1 op
901041Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito
(terv.tiet.), 2 op

901042Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito
(HYTE), 1 op
901043Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito
(HYTE), 2 op

Fortsättningskurs

901025Y Tala med för medicinare (LL och HLL, grupp 2 på Kontinkangas vårtermin 2020)

 

 

901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK),
1 op

901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 
3 op

Kielisivuaineen ruotsin kurssit:

901025A Tala med! 4 op
 

 

901044Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (TTK),
1 op

901045Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (TTK),
1 op

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssi verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy koodilla 901048Y Nätkurs i svenska. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

 

 

901048Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito
(TST + TOL), 1 op
901049Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito
(TST + TOL), 1 op

Kevätlukukaudella on mahdollista suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssi verkkokurssina. Verkkokurssi löytyy koodilla 901048Y Nätkurs i svenska. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

 

 

Muita kursseja

 

Kertauskurssit

901018Y Ruotsin valmentava kurssi, 2 op
901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op

Jatkokurssit