Lähtötaso

Kaikkien koulutusohjelmien ruotsin kursseille vaaditaan riittävä lähtötaso, jotta pystyt opiskelemaan alakohtaista kieltä, tekemään työelämäpohjaisia harjoituksia (sähköpostit, asiaskastilanteet, esitelmät) ja puhumaan ruotsia pari- ja ryhmäkeskusteluissa.

Lähtötasosi on kunnossa, kun sinulla on jokin näistä:

  • Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 
  • YO-arvosana A-L
  • IB-lukion Swedish B SL vähintään arvosanalla 3
  • tai vastaavat tiedot

Jos tilanteesi on jokin seuraavista:

  • et ole ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä: hanki riittävät perustiedot  suorittamalla aikuislukioiden tai vastaavien oppilaitosten tarjoamat vastaavat ruotsin kielen kurssit jotta saavutat riittävän lähtötason 
  • olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja et ole kirjoittanut ruotsin ylioppilaskoetta: suorita 901018Y Ruotsin valmentava kurssi hyväksytysti ennen varsinaista ruotsin kurssia
  • olet suorittanut vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset): keskustele osaamisestasi tiedekuntasi ruotsin yhteysopettajan kanssa (kts yhteystiedot)
  • olet käynyt ammatillisen oppilaitoksen ruotsin kurssin: keskustele osaamisestasi tiedekuntasi ruotsin yhteysopettajan kanssa (kts yhteystiedot)

Jos aiemmista ruotsin opinnoista on kulunut pitkä aika:

  • päivitä kielitaitoasi kertaamalla perussanastoa ja -rakenteita itsenäisesti esim. verkkoharjoitusten avulla.

Hyvä tietää:

Kurssin alussa tehdään lähtötasotesti, jonka perusteella opettaja voi antaa sinulle kurssin suorittamista tukevia harjoitustehtäviä.

Jos ruotsin kurssi järjestetään vain ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella, voit suorittaa valmentavan ja pakollisen ruotsin kurssin yhtä aikaa.

Aikuislukion pohjakurssien (max 5 kurssia) suorittaminen on ilmaista Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijalle.

Aikuislukion valmentava kurssi on ilmainen, mutta jos peruutat osallistumisesi kurssin alkamisen jälkeen tai keskeytät, Aikuislukio perii sinulta kurssimaksun.

Mikäli lähtötasosi on hyvä, voit suorittaa kurssin korvaavalla kokeella. Koe järjestetään vain sellaisille opiskelijoille, joilla on lähtökohtaisesti hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito (pitkähkö opiskelu tai työskentely ruotsinkielisellä kielialueella tai kaksikielinen perhetausta) ja riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen taito. Jos tunnistat tästä itsesi, ota yhteyttä oman tutkinto-ohjelmasi ruotsin vastuuopettajaan (kts. yhteystiedot).

 

Selvitä toisen kotimaisen kielen polku tästä (suomi tai ruotsi)

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.5.2019