Lähtötaso

Kaikkien koulutusohjelmien ruotsin kursseille vaaditaan riittävä lähtötaso, jotta pystyt opiskelemaan alakohtaista kieltä, tekemään työelämäpohjaisia harjoituksia (sähköpostit, asiakastilanteet, esitelmät) ja puhumaan ruotsia pari- ja ryhmäkeskusteluissa.

Lähtötasosi on kunnossa, kun sinulla on jokin näistä:

  • lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 

  • yo-tutkinnon arvosana A–L

  • IB-lukion Swedish B SL vähintään arvosanalla 3

Jos tilanteesi on jokin seuraavista:

  • et ole suorittanut mitään tai olet suorittanut vain osan lukion B-ruotsin oppimäärästä: hanki riittävät perustaidot suorittamalla aikuislukion tai vastaavan oppilaitoksen tarjoamia ruotsin kielen kursseja, jotta saavutat riittävän lähtötason. (kurssien keskiarvosana vähintään 7).  Suositeltavat kurssit ovat lukion kurssit 3-5. 

  • jos  olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja et ole kirjoittanut ruotsin ylioppilaskoetta: suorita 901018Y Ruotsin valmentava kurssi hyväksytysti ennen varsinaista ruotsin kurssia.

 Oulun Aikuislukio

Miten toimit: Ota  yhteys Oulun Aikuislukion kansliaan ja kerro, että opiskelet yliopiston kurssia varten ruotsin opintoja. Ilmoittautumislomakkeeseen oman tiedekuntasi koulutussuunnittelija täyttää tarvittavat tiedot mm. maksujen osalta. Kurssit ovat sinulle siis ilmaisia. 

Jos aiemmista ruotsin opinnoista on kulunut pitkä aika:

  • päivitä kielitaitoasi kertaamalla perussanastoa ja -rakenteita itsenäisesti esim. verkkoharjoitusten avulla.

  • mikäli olet aiemmin opiskellut Oulun yliopistossa ja jatkat opintojasi, oma tiedekuntasi päättää mitä voidaan hyväksyä suorituksiin kun jatkat. Ruotsin osalta on hyvä muistaa, että nykyisen kielilain asetusten mukaan suorituksessa pitää olla suullinen ja kirjallinen arvosana erikseen.

Hyvä tietää:

Kursseilla on olemassa lähtötasovaatimus, koska kurssilla keskitytään työelämän viestintätilanteisiin ja alakohtaiseen sanastoon. Jokaiselle tutkinto-ohjelmalle on räätälöity ihan oman alan kurssi.  Jotta pystyisit omaksumaan uutta sanastoa, keskustelemaan tunneilla oman alan aihepiireistä, pitämään esitelmiä ja keskustelunalustuksia, tekemään postereita yms,  pitää perusrakenteiden ja yleissanavaraston olla kunnossa. 

Kurssin alussa tehdään lähtötasotesti, jonka perusteella opettaja voi antaa sinulle kurssin suorittamista tukevia harjoitustehtäviä.

Jos ruotsin kurssi järjestetään vain ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella, voit suorittaa valmentavan ja pakollisen ruotsin kurssin yhtä aikaa.

Aikuislukion pohjakurssien (enintään 5 kurssia) suorittaminen on ilmaista Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijalle. Jos peruutat osallistumisesi kurssin alkamisen jälkeen tai keskeytät, Aikuislukio perii sinulta kurssimaksun. Anna ilmoittautuessasi tieto, että olet Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija.

Mikäli lähtötasosi on hyvä, voit suorittaa kurssin korvaavalla kokeella. Koe järjestetään vain sellaisille opiskelijoille, joilla on lähtökohtaisesti hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito (pitkähkö opiskelu tai työskentely ruotsinkielisellä kielialueella tai kaksikielinen perhetausta) ja riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen taito. Jos tunnistat tästä itsesi, ota yhteyttä oman tutkinto-ohjelmasi ruotsin vastuuopettajaan (ks. yhteystiedot). Ensin järjestetään kirjallinen koe (varsinaisen kurssin alakohtainen loppukoe). Mikäli saat siitä hyvät taidot arvosanaksi, voit jatkaa suulliseen kokeeseen. 

 

Selvitä toisen kotimaisen kielen polku tästä (suomi tai ruotsi)

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.9.2019