Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimukset, NFBC

Tutkimuksesta vastaavat: Tieteellinen johtaja, professori Marjo-Riitta Järvelin, operatiivinen johtaja, professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, varajohtaja, professori Anja Taanila.

Tutkimushankkeen kuvaus: Pohjois-Suomen hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma on tieteellinen, koko elinkaaren kestävä tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimustulosten avulla etsitään ratkaisuja käytännön potilashoidon ongelmiin ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen sekä pyritään parantamaan väestön elinolosuhteita.

Tutkimus pohjautuu 20 vuoden välein Oulun ja Lapin lääneistä kerättyjen kahden pitkittäisen syntymäkohortin tietoihin. Vanhemmassa kohortissa lapsen laskettu syntymäaika on välillä 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta 1966 käsittäen 12 068 äitiä ja 12 231 vastasyntynyttä. Nuoremassa kohortissa lapsen laskettu syntymäaika välillä 1. heinäkuuta 1985 ja 30. kesäkuuta 1986 käsittäen 9 362 äitiä ja 9 479 vastasyntynyttä. Molemmissa kohorteissa äitejä ja lapsia on seurattu kiinteästi äidin ensimmäisestä äitiysneuvolakäynnistä lähtien.

Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistot sisältävät arvokasta geneettistä ja yleistä terveyteen, sairastavuuteen ja elämäntilanteisiin liittyvää aineistoa äitien raskauden ajalta lasten keski-ikään saakka. Tietoa on saatavilla kolmesta sukupolvesta mukaan lukien itse kohorttilaiset, heidän lapsensa ja vanhempansa, kaikkiaan tietoa on noin 70,000 henkilöstä.

Tutkimuksen toteutusaika: 1965-

Yhteistyötahot ja rahoitus: Oulun yliopistollinen sairaala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Kalifornian yliopisto (UCLA), Oxfordin yliopisto, Cambridgen yliopisto, Medical Research Council, Imperial College London, Bristolin yliopisto, Ateenan yliopisto, Kööpenhaminan yliopisto, Aahusin yliopisto, Uppsalan yliopisto, Bergenin yliopisto. Hankkeen rahoittajia ovat mm. Suomen Akatemia, Oulun yliopistollinen sairaala, EU, NIH (USA), Welcome Trust (UK).

Lisätietoja: Tieteellinen johtaja, professori Marjo-Riitta Järvelin (m.jarvelin at imperial.ac.uk), operatiivinen johtaja, professori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi (sirkka.keinanen-kiukaanniemi at oulu.fi), varajohtaja, professori Anja Taanila (anja.taanila at oulu.fi).

Viimeksi päivitetty: 28.8.2013