Opintoneuvonta

Logopedian opinnot on rakennettu koulutusohjelmaksi ja opintojaksot suoritetaan pääosin suunnitellussa aikajärjestyksessä. Logopedian, psykologian ja lääketieteen opinnot antavat teoreettisen pohjan kliinisille opinnoille. 

Jokaisen logopedian opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jota päivitetään ja jonka toteutumista seurataan opintojen edetessä omaopettajan kanssa (ks. omaopettajatoiminta). Yhdessä voidaan suunnitella opiskeluun liittyviä ajoituksellisia ja muita ratkaisuja (esim. vaihto-opiskelu, sairastuminen, henkilökohtainen elämäntilanne).

Viimeksi päivitetty: 11.6.2019