Pienryhmäohjaus

Pienryhmäohjaajat perehdyttävät uudet opiskelijat opiskeluun ja opiskelijaelämään. Pienryhmäohjaus on opetussuunnitelman mukaista ohjausta ja se ajoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudelle. Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on, että opintonsa aloittava opiskelija selviytyy joustavasti opiskeluun liittyvistä käytännön asioista ja oppii tuntemaan paikat, tavat, omat etuutensa ja velvollisuutensa.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat yhdessä perehdyttävät opiskelijan logopedian koulutusohjelman tavoitteisiin, rakenteisiin ja sisältöön.

Viimeksi päivitetty: 11.6.2019