JEOL JXA-8530FPlus mikroanalysaattori (FE-EPMA)

Kenttäemissiolähteellä varustettua mikroanalysaattoria (FE-EPMA) käytetään näytteiden ei-tuhoavaan kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen alkuaineanalyysiin. EPMA kykenee havaitsemaan hyvin pienistä pitoisuuksista. Laitteella voidaan tehdä esimerkiksi piste-, linja- ja partikkelianalyyseja ja alkuainejakaumakarttoja korkealla resoluutiolla. Mikroanalysaattoria voidaan soveltaa laajasti mineralogiassa, metallurgiassa ja muussa materiaalitutkimuksessa.

 • Kenttäemissiolähde (FEG)
 • Viisi kidespektrometria (WDS, Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy)
 • EDS-alkuaineanalysaattori (EDS, Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy)
 • Katodiluminesenssidetektori (CL)
 • Analysoitavat alkuaineet berylliumista uraaniin
 • Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen alkuaineanalyysi
 • Pienin havaittavissa oleva alkuainepitoisuus: 10-100 ppm
 • Nestetyppi kylmäloukku kontaminaation hallintaan (Liquid nitrogen trap)
 • Laitteeseen integroitu plasmapuhdistin näytteiden puhdistamiseen (Evactron)
 • Analyysialueiden esivalinta optisella mikroskoopilla (PointLogger)
 • Laaja valikoima näytteenpitimiä eri sovelluksiin (ilmaeristetty, kääntö- ja pyöritysnäytteenpidin, TEM-näytteet, ohutleikkeet jne.)
 • Voidaan käyttää yhdessä JEOL IB-19520CCP näytteenvalmistuslaitteen kanssa
 • Mahdollisuus geokronologiseen analyysiin (MonaziteAge)
 • Monipuolinen ohjelmisto mitatun datan analysointiin

Viimeksi päivitetty: 20.2.2020