Palvelut

Yrityksille

Yliopiston sisäisen tutkimuspalvelun lisäksi MNT-keskuksessa tehdään myös tutkimusta yliopiston ulkopuolisille tahoille. Yrityksillä on mahdollisuus käyttää keskuksen puhdastiloja ja analyysilaitteista ja suorittaa omaa T&K työtään keskuksen tarjoamassa tutkimusympäristössä. MNT-keskuksen toiminnan eräs keskeinen tarkoitus onkin auttaa elinkeinoelämää mikro- ja nanoteknologian käyttöönotossa, sekä uusien tuoteaihioiden kehittämisessä. Yritysten tilaustutkimuksessa syntyvät tiedot käsitellään aina luottamuksellisesti. Tarvittaessa voidaan laatia myös yliopiston ja palvelun tilaajan välinen salassapitosopimus.

Esimerkkejä yrityksille tarjottavista palveluista

 • Materiaalien laserleikkaus
 • Mikropiirien korjauspalvelua FEI Helios Dualbeam ionisuihkutyöstölaitteistolla (FIB). Kyseisestä toiminnasta keskuksen henkilökunnalla on yli 15 vuoden kokemus ja keskus on ainoa kyseisen palvelun tarjoaja koko Suomessa.
 • IC-piirien testaus täysautomaattisella Tokyo Electronics P-8XL kiekkotesterillä
 • Fotolitografiamaskien valmistus
 • Täydellinen paksukalvoprosessointilaitteisto, joka pohjautuu pääosin tiloihin asennettuihin Mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratorioiden laitteisiin. Laitteistoa voidaan käyttää esimerkiksi protosarjojen valmistukseen.
 • Optisten komponenttien valmistaminen PECVD- ja RIE-tekniikoilla
 • Ohutkalvojen ominaisuuksien määrittäminen ellipsometrilla
 • Kiinteiden ja nestemäisten näytteiden Raman-mittaukset
 • Materiaalien lämpökäsittely RTA-uunilla
 • Näytteiden kuvausta ja analysointia elektronimikroskoopeilla
 • Kiteisten faasien analysointia röntgendiffraktiolla
 • Erilaisten materiaalien alkuainemääritykset

Yliopiston yksiköille

MNT-keskuksen laitteet ja puhdastilat ovat kaikkien Oulun yliopiston yksiköiden käytössä. Laitekantaa pyritään täydentämään jatkuvasti painopisteen ollessa hankinnoissa, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti eri alojen tutkimusta.

Viimeksi päivitetty: 7.5.2018