Vappu Sunnari

Työhistoria

 • 2006 – 2009 (20% 2008-2009) Professor in Pedagogy, Luleå Technical University
 • 2004 – (80 % 2008 – 2009) Yliopiston lehtori, Naistutkimus, Oulun yliopisto
 • 1998 - 2004 Yliassistentti, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
 • 1987 - 1998 Assistentti/yliassistentti, kasvatusieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

 

Erityisalueet

 • Kasvatustieteet (KT)
 • Naistutkimus (Yliopiston lehtori, Naistutkimus)
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (Desentuuri)
 • Kasvatus ja koulutus pohjoisessa ja pohjoisessa periferiassa (Barents)
 • Sukupuolen, sosio-ekonomisen taustan, etnisyyden, maailmankatsomuksen/uskonnon, maantieteellisen alueen tuottama toiseus
 • Seksualisoitunut ja sukupuolittunut väkivalta ja kiusaaminen
 • Ihmisoikeudet, naisten oikeudet, kansalaisuus
 • Sukupuolistaminen kouluissa ja opettajankoulutuksessa; rakenteissa ja prosesseissa
 • Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka, ei-väkivaltainen pedagogiikka, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatus
 • Eettiset kysymykset kasvatuksessa ja koulutuksessa, erityisesti liittyen sukupuoleen, kulttuuriseen moninaisuuteen, ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon

 

Julkaisut

Julkaisuluettelo, pdf (2000-2008)

Valikoituja julkaisuja

Sunnari V (2009) Physical Sexual Harassment as Experienced by Children at School - In Northern Finland and Northwest Russia.Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja 9.

Rautio A, Sunnari V, Nuutinen M, Väyrynen M, Kataja R & Uhari M (2005) Bullying by teachers and students most common during medical studies. An article that has been sent to be evaluated to be published in the Journal
Medical Education

Sunnari V & Heikkinen M (2008) Born free –Finland. In: Born Free.

Sunnari V (2008) ”Luonnollisesti luonnoton – tasa-arvon ongelmista uusliberalistisessa arvomaailmassa” / ”Naturally out of nature – problems of equity in the new-liberalistic value world” In: The Finnish state level equality
portal MINNA
.

Pihkala S, Heikkinen M, Huuki T, Manninen S & Sunnari V (2008) Foreword. In: From violence to caring. Gendered and sexualised violence as the challenge on the life-span. Abstract Book. p. 10 – 11.

Sunnari V (2008) From sexism towards mutual respect based on care and love–an utopian vision in our marketdriven globalised world? An article in the Proceedings of the conference “From violence to caring that will be held December 4–5, 2008, University of Oulu, Finland. In: Vappu Sunnari, Suvi Pihkala, Mervi Heikkinen, Tuija Huuki & Sari Manninen (Eds.) From Violence to Caring. Gendered and Sexualized Violence as the Challenge on the Life-span. Conference Proceedings. Oulu: University of Oulu.

Sunnari V, Huuki T & Tallavaara A (2005) Tyttönä pohjoissuomalaisessa globalisoituvassa koulussa. Teoksessa: Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä.
Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22, s. 37 – 52

Sunnari V (2005) Heterosexualised peer relations and sexual harassment as a form of violence in primary schools of the northern periphery in Finland.In: Widerstedt B (ed) Proceedings from the 2nd International Conference “Values in Education across Boundaries” held in Umeå 28 – 29 October 2003. Print & Media, Umeå University, Umeå, 207 – 225.

Viimeksi päivitetty: 15.1.2013