Koulutuksellinen tasa-arvo

Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimus sekä normaalikoulu tekevät lukuvuonna 2015-2016 yhteistyötä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi normaalikoulun perusasteella. Toiminta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. 

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen toimintasuunnitelman tavoitteena on tukea tasa-arvoon ja osallisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria Oulun normaalikoulussa pyrkimyksenä koulutukselliseen eriavoistumiseen puuttuminen, lasten syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoistumisen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen. Pyrkimyksenä on vahvistaa lasten osallisuutta ja oppimismenestystä koulussa keskittyen erityisesti maahanmuuttajataustaisiin lapsiin sekä lapsiin, joiden sosioekonominen ja koulutuksellinen tausta on haasteellinen. Edellä mainitut haasteet nousevat esiin koulujen lähialueindikaattorien valossa.

Oulun normaalikoulun koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävinä toimenpiteinä tartutaan vuosina 2015–2016 kodin ja koulun välisen työn vahvistamiseen kiinnittäen erityistä huomiota maahanmuuttajataustaisiin lapsiin sekä lapsiin, joiden taustat ovat koulutuksellisista tai sosioekonomisista syistä erityisen haastavia. Koulujen toiminnassa tunnistetaan hyviä käytänteitä, uusia kehittämiskohteita sekä vahvistetaan opettajien toimintakykyisyyttä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. 

Yhteystiedot

Suvi Pihkala, projektitutkija
Nais- ja sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto
02 9448 3729   |  etunimi.sukunimi@oulu.fi

Vappu Sunnari, projektin vastuullinen johtaja
Nais- ja sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto
02 9448 3720  | etunimi.sukunimi@oulu.fi
 

Viimeksi päivitetty: 8.9.2015