Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa

Projektin kuvaus

Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa (2019-2023) on nelivuotinen tutkimushanke, joka keskittyy lasten vertaissuhteiden seksuaalisen ja sukupuoliperustaisen häirinnän käsittelemisen ja tutkimisen keinoihin. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Tutkimuksemme vastaa ajankohtaiseen poliittiseen ja julkiseen keskusteluun, jossa on viime vuosina peräänkuulutettu toimia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Sosiaalisen median MeToo –liikkeen myötä uutta pontta saanut keskustelu on ollut pitkälti sokea lapsuudessa esiintyvälle häirinnälle siitä huolimatta, että häirinnän kulttuurit alkavat kehittyä jo varhaislapsuudessa. Seksuaalinen häirintä onkin arkipäivää monen alakouluikäisen lapsen vertaissuhteissa. Lasten vertaissuhteiden seksuaalista häirintää ei ole helppo tunnistaa, sillä se on usein voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää tai hauskuutta ja harmia. Häirintä myös normalisoituu helposti, jolloin toiminnan oletetaan kuuluvan lapsuuteen. Ilmiön herkkätuntoisuus asettaa haasteen rakentaa sellaisia eettisesti kestäviä tiloja, joissa seksuaalisen häirinnän kokemuksia voidaan turvallisesti tutkailla, käsitellä ja kommunikoida toisille yhdessä lasten kanssa.

Tutkimuksen tavoite

Projektissa selvitetään luovien ja taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia tutkia ja käsitellä seksuaalista häirintää 10-12-vuotiaiden lasten vertaissuhteissa. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millä ehdoilla monenlaisten toimijoiden yhteistyönä toteutettavien taidelähtöisten työpajojen avulla voidaan tuottaa tietoa lasten vertaissuhteiden häirinnästä, käsitellä lasten kokemuksia ja auttaa lapsia muodostamaan häirinnästä vapaita vertaissuhteita. Samalla tutkimuksessa tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien kautta avautuvia mahdollisuuksia vaikuttaa sekä edistää poliittista päätöksentekoa lasten vertaissuhteiden häirinnän vastaisessa työssä.

Feministisiä posthumanistisia ja uusmaterialistisia teoreettis-metodologisia lähestymistapoja hyödyntävä tutkimus syventää ymmärrystä lasten seksuaalisen häirinnän puuttumis- ja ehkäisykeinoista sekä tuottaa metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä lasten välisten valtasuhteiden tutkimiseen. Tuloksista raportoidaan alan johtavissa julkaisuissa, konferensseissa sekä taidenäyttelyissä.

Tutkimushanke jatkaa Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksessa pitkään tehtyä työtä, jossa on perehdytty systemaattisesti sukupuolen, väkivallan ja vallan kietoumiin lasten vertaiskulttuureissa ja kasvatuksen ympäristöissä. Hankkeessa rakennetaan merkittävää suomalaista ja kansainvälistä uusmaterialistista kasvatustieteellisen sukupuolentutkimuksen tutkimusympäristöä sukupuolistuneen ja seksuaalisen väkivallan ja vallan väärinkäytön teema-alueella.

Tutkimusryhmä

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti, akatemiatutkija Tuija Huuki. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat tutkijatohtori Suvi Pihkala, tutkijatohtori Helena Parkkila ja tohtorikoulutettava Marian Tumanyan. Luovassa ja taidelähtöisessä työskentelyssä tehdään yhteistyötä pohjoissuomalaisten peruskoulujen sekä Oulun Kulttuurivoimalan yhteisötaiteilija Anna Koivukankaan sekä mediatuottaja Sami Hännisen kanssa.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Hankkeen kansainväliset kumppanit ovat tutkimusalueen merkittäviä asiantuntijoita: Prof Carol A. Taylor, University of Bath, UK; Prof. Dorte Marie Sondegaard, Århus University, DK; Prof. Anna Hickey-Moody, RMIT University, AU; Prof. Emma Renold, Cardiff University, UK.

Hankkeen kansallisia ja paikallisia kumppaneita ovat Dos. Taru Leppänen, Prof. Katve-Kaisa Kontturi ja FT Milla Tiainen, Turun yliopistosta sekä Dos. Vappu Sunnari, Prof. Vesa Puuronen, Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti ja Dos. Maija Lanas Oulun yliopistosta.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Suvi Pihkala

Suvi Pihkala

PhD, postdoctoral researcher

Helena Louhela

Coordinator
Marian Tumanyan

Marian Tumanyan

Doctoral Researcher