Taidelähtöiset menetelmät alakouluikäisten sukupuolen ja vallan kietoumien käsittelemiseksi

Projektin kuvaus

Tässä Suomen akatemian rahoittamassa nevlivuotisessa (2019-2023) tutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä käsiteltäessä 10–12-vuotiaiden lasten välisiä valtasuhteita. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti sukupuolen ja vallan kytkökset sekä epäreilu vallankäyttö ennen sen pitkittymistä ja hankaloitumista kiusaamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten kaverisuhteiden vallasta ja häirinnästä sekä tutkia taidelähtöisiä menetelmiä, joiden avulla lasten olisi turvallista ilmaista ja käsitellä vertaissuhteiden häirintäkokemuksia ja rakentaa entistä turvallisempia kaverisuhteita.

Tutkimuksemme vastaa ajankohtaiseen poliittiseen ja julkiseen keskusteluun, jossa on viime vuosina peräänkuulutettu toimia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän häirinnän kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Sosiaalisen median MeToo –liikkeen myötä uutta pontta saanut keskustelu on ollut pitkälti sokea lapsuudessa esiintyvälle häirinnälle siitä huolimatta, että häirinnän kulttuurit alkavat kehittyä jo varhaislapsuudessa. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä häirintä onkin arkipäivää monen alakouluikäisen lapsen vertaissuhteissa. Lasten vertaissuhteiden häirintää ei ole helppo tunnistaa, sillä se on usein voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää tai hauskuutta ja harmia. Häirintä myös normalisoituu helposti, jolloin toiminnan oletetaan kuuluvan lapsuuteen. Ilmiön herkkätuntoisuus asettaa haasteen rakentaa sellaisia eettisesti kestäviä tiloja, joissa  häirinnän kokemuksia voidaan turvallisesti tutkailla, käsitellä ja kommunikoida toisille yhdessä lasten kanssa.

Tutkimuksen tavoite

Projektissa selvitetään luovien ja taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia tutkia ja käsitellä häirintää 10-12-vuotiaiden lasten vertaissuhteissa. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millä ehdoilla monenlaisten toimijoiden yhteistyönä toteutettavien taidelähtöisten työpajojen avulla voidaan tuottaa tietoa lasten vertaissuhteiden häirinnästä, käsitellä lasten kokemuksia ja auttaa lapsia muodostamaan häirinnästä vapaita vertaissuhteita. Samalla tutkimuksessa tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien kautta avautuvia mahdollisuuksia vaikuttaa sekä edistää poliittista päätöksentekoa lasten vertaissuhteiden häirinnän vastaisessa työssä.

Feministisiä posthumanistisia ja uusmaterialistisia teoreettis-metodologisia lähestymistapoja hyödyntävä tutkimus syventää ymmärrystä lasten vertaissuhteissa ilmenevän häirinnän puuttumis- ja ehkäisykeinoista sekä tuottaa metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä lasten välisten valtasuhteiden tutkimiseen. Tuloksista raportoidaan alan johtavissa julkaisuissa, konferensseissa sekä taidenäyttelyissä.

Tutkimushanke jatkaa Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksessa pitkään tehtyä työtä, jossa on perehdytty systemaattisesti sukupuolen, väkivallan ja vallan kietoumiin lasten vertaiskulttuureissa ja kasvatuksen ympäristöissä. Hankkeessa rakennetaan merkittävää suomalaista ja kansainvälistä uusmaterialistista kasvatustieteellisen sukupuolentutkimuksen tutkimusympäristöä sukupuolistuneen ja seksuaalisen väkivallan ja vallan väärinkäytön teema-alueella.

Tutkimusryhmä

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti, akatemiatutkija Tuija Huuki. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat tutkijatohtori Suvi Pihkala, tutkijatohtori Helena Parkkila ja tohtorikoulutettava Marian Tumanyan. Luovassa ja taidelähtöisessä työskentelyssä tehdään yhteistyötä pohjoissuomalaisten peruskoulujen sekä Oulun Kulttuurivoimalan yhteisötaiteilija Anna Koivukankaan sekä mediatuottaja Sami Hännisen kanssa.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Hankkeen kansainväliset kumppanit ovat tutkimusalueen merkittäviä asiantuntijoita: Prof Carol A. Taylor, University of Bath, UK; Prof. Dorte Marie Sondegaard, Århus University, DK; Prof. Anna Hickey-Moody, RMIT University, AU; Prof. EJ Renold, Cardiff University, UK.

Hankkeen kansallisia ja paikallisia kumppaneita ovat Dos. Taru Leppänen, Prof. Katve-Kaisa Kontturi ja FT Milla Tiainen, Turun yliopistosta sekä Dos. Vappu Sunnari, Prof. Vesa Puuronen, Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti ja Dos. Maija Lanas Oulun yliopistosta.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Tumanyan, M., & Huuki, T. (2020). Arts in working with youth on sensitive topics: A qualitative systematic review. International Journal of education through art16(3), 381-397. https://doi.org/10.1386/eta_00040_1

Pihkala, S., & Huuki, T. (2019). How A Hashtag Matters – Crafting Response(-Abilities) through Research-Activism on Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures. Reconceptualizing Educational Research Methodology10(2-3), 242-258. https://doi.org/10.7577/rerm.3678 

Pihkala, S; Huuki, T. & Sunnari, V. (2019) Moving with Touch: Entanglements of a Child, Valentine’s Day Cards and Research-Activism against Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures. Article in the Special Issue Feminist new materialisms: Activating ethico-politics through genealogies in social sciences)Social sciences 8, 226. Open Access. 

Tutkimusryhmä

Suvi Pihkala

Suvi Pihkala

PhD, postdoctoral researcher

Helena Louhela

Coordinator
Marian Tumanyan

Marian Tumanyan

Doctoral Researcher

Eveliina Puutio

Tohtorikoulutettava