Academy of Finland Funding for Northern Finland Birth Cohorts and Biobanks

Identifying Trajectories for Healthy Aging – Academy of Finland Funding for Northern Finland Birth Cohorts and Biobanks

With increasing life expectancy and challenges in healthy aging, there is a growing need for better prevention and care for age-related conditions. Diseases and their individual manifestation in different people are a result of multiple factors, including genes, lifestyle, environment and the health care system. More powerful means to identify trajectories of healthy aging, risk factors and preventive means to different aging related diseases can be achieved through combination of the health data in clinical biobanks with the longitudinal health information of population cohorts. In this consortium we will create an integration and harmonization model between Northern Finland Birth Cohorts, THL Biobank and Biobank Borealis of Northern Finland. At the moment, majority of the data is within silos of multiple electronic systems prohibiting integration. A major challenge is Big Data harmonization and mining in a manner that simultaneously respects the donor’s privacy, legal aspects and enables efficient research use. Epidemiological research, in integration with others, is a critical instrument for translation of scientific evidence into societal or political practice.

Northern Finland Birth Cohorts are also part of two other Academy of Finland funded consortia: FINMIC project aims to identify the relationship between early childhood microbiome and allergies, asthma, and chronic low-grade inflammation combining data from eight Finnish cohorts. The aim of PSYCOHORTS project is to harmonize data from seven Finnish birth cohorts, so that in the future it is possible to explore the diverse development of mental disorders from the lifelong health perspective.

 

Terveen ikääntymisen tunnusmerkkien tunnistaminen - Suomen Akatemian rahoitusta Pohjois-Suomen syntymäkohortti- ja biopankkiaineistoille

Väestön ikääntymiseen liittyvä sairastavuus on yksi terveydenhuollon suurimmista haasteista. Suomen Akatemian rahoitusta saaneessa konsortiossa luodaan malli terveystietojen yhdistämiselle ja harmonisaatiolle Pohjois-Suomen syntymäkohorttien, THL Biopankin ja Pohjois-Suomen biopankki Borealisin välille. Terveen ikääntymisen tai sairastumisen merkkejä voidaan tutkia yhdistämällä sairaalabiopankkien sairaustietoja väestön seurantatutkimusten elämäntapatietoihin ja biologisiin tietoihin. Suurten tietomassojen hyödyntäminen huomioiden näytteen antajan yksityisyyden suoja luo hienon mahdollisuuden sairaala-, väestö- ja tautikohtaisille biopankeille ja tutkimukselle. Mahdollisimman laaja, yhtenäinen aineisto on edellytys suomalaisten biopankkien potentiaalin realisoitumiselle tutkimuksessa ja terveydenhuollossa.

Pohjois-Suomen syntymäkohortit olivat lisäksi mukana kahdessa muussa rahoitetussa hankkeessa.  FINMIC-hankkeessa kahdeksan suomalaisen kohortin aineistojen yhdistämisellä pyritään selvittämään yhteyttä varhaislapsuuden mikrobialtistuksen ja allergioiden, astman ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen välillä. PSYCOHORTS -hanke yhdistää seitsemän suomalaisen syntymäkohorttitutkimuksen aineistot. Tavoitteena on harmonisoida aineistot, jotta tulevaisuudessa on mahdollista tutkia monipuolisesti mielenterveyden häiriöiden kehittymistä elämänkaarinäkökulmasta.

Last updated: 25.11.2019